РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно обучение)

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ (задочно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК (редовно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК (задочно обучение)

РУСКИ ЕЗИК И ЧУЖД ЕЗИК

ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА  (руски език – втори чужд език)

ЛИНГВИСТИКА С МАРКЕТИНГ (английски език и руски език с маркетинг)

СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (редовно обучение)

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ (задочно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ (редовно обучение)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ (задочно обучение)

Български език и английски език, Български език и немски език, Български език и френски език, Български език и испански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език и китайски език