CV
ПУБЛИКАЦИИ
ПРЕВОДИ

ТЕОРИЯ НА ПРЕВОДА ЗА СТУДЕНТИ,

ИЗУЧАВАЩИ ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК