СРЕ – III ч. (Синтаксис) – IV курс РФ и IV курс БЕРЕ – задочно обучение

11.11.2012 г. от 10 ч. – редовна дата

02.06.2013 г. от 10 ч. – поправка

04.07.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

СРЕ – III ч. (Синтаксис) – IV РФ, IV БЕРЕ и IV РЕЗЕ – редовно обучение

12.02.2013 г. от 10 ч. – редовна дата

03.09.2013 г. от 10 ч. – поправка

20.09.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

Историческа граматика на руския език  – III курс РФ – задочно обучение

09.12.2012 г. от 10 ч. – редовна дата

16.06.2013 г. от 10 ч. – поправка

30.06.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

Историческа граматика на руския език  – III курс РФ – редовно обучение

26.01.2013 г. от 10 ч. – редовна дата

07.09.2013 г. от 10 ч. – поправка

21.09.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

История на руския книжовен език – IV курс РФ – задочно обучение

02.12.2012 г. от 10 ч. – редовна дата

09.06.2013 г. от 10 ч. – поправка

01.07.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

История на руския книжовен език – IV курс РФ – редовно обучение

28.01.2013 г. от 10 ч. – редовна дата

01.09.2013 г. от 10 ч. – поправка

25.09.2013 г. от 10 ч. – ликвидация

Теория на превода – II курс – задочно обучение

2.03. 2013 г. – редовна дата

10.06. 2013 г. – поправка

20.06. 2013 г. – ликвидация

Практически руски език – IV курс РФ – задочно обучение

27.04. 2013 г. – редовна дата

29.06. 2013 г. – поправка

8.07. 2013 г. – ликвидация

Практически руски език – III БЕРЕ – задочно обучение

26.05. 2013 г. – редовна дата

16.06. 2013 г. – поправка

5.07. 2013 г. – ликвидация

ИД-2 – Езиковите волности на експресията в руски и български език – II РФ – редовно и задочно обучение

15.05.2013 г.  от 10 ч. – ликвидация