Руска филология

Български език и руски език

Приложна лингвистика (Английски език с руски език)

Английски език и руски език с маркетинг