НАУЧНИ ФОРУМИ

Международен методологически семинар, март  2013 г.

Проф. ДФН Григорий Ттокарев от Тулския държавен педагогически университет гостува на катедрата, октомври 2012 година

Гостуване на проф. Стефано Алое от Веронския университет, март 2012 г.

Научно-практически семинар “Обучение переводческому мастерству”

Пътуваща кръгла маса в Истанбул, 2010 година

GAUDEAMUS IGITUR!