Георгиева Илонка Кирилова,

   Филологически факултет,

   катедра „Руска   филология”,

   главен асистент (1997).

   Преподавател по практически руски език и по руска литература на ХХ век.

   Родена в гр.Монтана през 1957г.

   Завършила е Московския държавен университет по печата, магистърска специалност редактиране и книгознание през 1981г.

През 2005г. е завършила втората си магистърска специалност „Обща и приложна психология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Специализирала е в Московския държавен университет  през 1990г (преподаване на руска литература). Има и специализации по психология – през 2005-2006г. към „Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг” – водещ психодрама І-во ниво; през 2006г. към Центъра за психологически изследвания и психотерапия „Джи Ей Ант” (София) „Методи за провеждане на динамично интервю”.

Водила е лекции и упражнения по практически руски език и по руска литература на ХХ в.

По програмата „Еразъм-Сократ” е чела лекции в Гьотингенския университет, Германия и в университета „Париж-Сорбона” („Париж-ІV”), Франция.

Автор е на изследвания в областта на руската литература на ХХвек, творчеството на Борис Пастернак, Николай Нароков, Леонид Андреев и пр. Автор и редактор на „Тематичен многоезичен речник по туризъм”.

 Участвала е в проекти по научно-изследователски програми, финансирани от фонд „Научни изследвания” при Пловдивски университет: „Нов тематичен руско-български речник/електронна версия/”, „Нов тематичен българско-руски речник/ електронна версия/.

Сътрудник е към Центъра за руски език и култура при Пловдивски университет.