№               Име Оценка
  Руска филология (редовно обучение)  
1. Ивелина Миткова Иванова 4
2. Мартин Светлозаров Нодев 3
3. Мария Ангелова Гаралиева 3
4. Мария Красимирова Койнова 4
5. Лили Костадинова Илчева 4
6. Йоана Евгениева Тилева 4
     
  Руска филология (задочно обучение)  
7. Венета Валериева Кузманова 5
8. Елена Тодорова Милкова 4
9. Радостина Кирова Спасова 4
10. Мариела Жекова Георгиева 5
11. Теодора Петрова Аспарухова 4
     
  Български език и руски език (редовно обучение)  
12. Паолина Красимирова Щерева 3
13. Петя Рашкова Панчева 4
14. Соня Неделчева Главчева 3
15. Иванка Райчева Топузлиева
16. Ирена Бранимирова Циркова 5
     
  Български език и руски език (задочно обучение)  
17. Ася Иванова Иванова 5
18. Надя Радкова |Пенсова
19. София Нейкова Атанасова 4
20. Антония Николаева Узунова 3
     
  Приложна лингвистика  
21. Елеонора Илиева Петрова 4
22. Анастасия Димитрова Кехайова 6
23. Жулиета Георгиева Кочеренко 5
24. Сияна Иванова Караатанасова 4
25. Моника Валериева Костова 4
26. Таня Недялкова Ганчева 5
27. Елена Боянова Димитрова 5
28. Ирина Атанасова Минчева 6
29. София Христоскова Грудева 4
30. Мишел Атанасова Шивачева