проф. дфн Григорий Токарев от Тулския държавен педагогически университет "Л. Н. Толстой"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. дфн Григорий Токарев от Тулския държавен педагогически университет “Л. Н. Толстой”

 

 

 

 

 

 

 

Проф. дфн Г. Токарев представя катедрата, на която е ръководител

 

 

 

 

 

 

Гостът с колги от катедрата по руска филология

 

 

 

 

 

20121020_01-150x150

 

В рамките на програмата „Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного” проф. дфн    Г. В. Токарев проведе обучителен семинар с аспиранти, преподаватели от ВУЗ и учители.

20121020_02-150x150