РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” 27.02.2016

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

„Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” 27.02.2016

ПРОТОКОЛ

Фиктивен № Брой точки Оценка   Име – бащино – фамилия
1

 

60 Много добър 5.00 Димитър Емилов Ангелов

 

2

 

62 Много добър 5.20 Иванна Ангелова Иванова

 

 

3

72 Отличен 5.60 Светлана Емилова Нанкова

 

 

4

52 Много добър 4.60 Виктория Иванова Христозова

 

 

5

50 Много добър 4.50 Аделина Иванова Иванова

 

 

6

66 Много добър 5.30 Кристина Илиева Стаменова

 

         

Комисия: гл.ас. д-р Милена Стойкова

                         гл.ас. д-р Наталия Христова

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК „Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” 12.02.2016

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

„Я ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА” 12.02.2016

ПРОТОКОЛ – СОУ „М.ГОРКИ” Стара Загора

Фиктивен № Брой точки Оценка Име и фамилия
1

 

71 Отличен 5,50 Детелина Миткова Пеева
2

 

72 Отличен 5,60 Меглена Иванова Налбантова
3 68 Мн. добър 5,40 Маргарет Александрова Александрова
4

 

73 Отличен 5,60 Антоний Мирославов Антонов
5

 

76 Отличен 5,80 Диляна Митева Трайкова
 

6

68 Мн. добър 5,40 Марина Деянова Стоянова
 

7

73 Отличен 5,60 Станислава Пламенова Торнева
 

8

76 Отличен 5,80 Валентина Славова
 

9

54 Мн. добър 4,70 Нина Петрова Митева
 

10

66 Мн. добър 5,30 Венета Евгениева Нейчева
 

11

67 Мн. добър 5,30 Татяна Миленова Господинова
 

12

57 Мн. добър 4,80 Стефани Миленова Стефанова
 

13

65 Мн. добър 5,20 Радослава Славова Колева
 

14

60 Мн. добър 5 Иглика Тодорова Драгова
 

15

76 Отличен 5,80 Невена Васкова Бонева
 

16

54 Мн. добър 4,70 Диляна Димова Момерова
 

17

66 Мн. добър 5,30 Диляна Миленова Божкова

Комисия:           Гл. ас.д-р Милена Стойкова

                                  Гл. ас.д-р Наталия Христова

Предстоящо състезание по руски език „Я знаток русского языка” в Пловдив.

В рамках мероприятия „Филология в моде” календаря 2016 г. Кафедра Русистики при Пловдивском университете напоминает о следующей инициативе:
Состязание для выпускников средних школ „Я знаток русского языка” проведется в Пловдиве 27 февраля 2016 г. в 9 аудитории Пловдивского университета (в здании по адресу ул. „Цар Асен” 24). Начало: 11.00 ч. Участие бесплатно!
Требование для участия: все желающие должны зарегистрироваться на сайте Филологического факультета

http://ksk.slovo.uni-plovdiv.net/

Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” в Стара Загора.

1

На 12 февруари 2016 г. се проведе Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. То бе реализирано от Катедрата по руска филология в рамките на Кандидатстудентския календар с инициативи за 2016 г. „Филологията е на мода” на Филологическия факултет. Състезанието бе проведено в СОУ “Максим Горки” гр. Стара Загора с любезното съдействие и подкрепа на директора на училището госпожа Марияна Пенчева.
На официална церемония ще бъдат обявени резултатите и връчени награди на отличилите се и грамоти за участие (за датата и мястото на провеждането ще има допълнителна информация).

2 3

 

 

 

 

 

 

4

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
Предлагаме на вниманието ви информация, свързана с организираните преди сесията с кандидатстудентските изпити алтернативни възможности за кандидатстване с руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в специалностите Руска филология и Български език и руски език.
В Кандидатстудентския календар за 2016 на Филологическия факултет е заложено провеждането на Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание и последователност на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Продължителността на състезанието е 2 астрономически часа. Участието е безплатно. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. С получена отлична оценка от състезанието участниците ще могат веднага да се запишат в избраната от тях специалност (от посочените по-горе), а с другите оценки, различни от Слаб, да участват в класирането за тези специалности.
Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 27 февруари 2016 г. Начален час – 11:00. Необходимо е желаещите да участват в състезанието да попълнят онлайн заявка на специализирания сайт за кандидатстудентска информация (КСК 2016), най-късно до 25.02.2016 г. Достъпът ще може да се осъществи в най-скоро време от новия сайт на Филологическия факултет: http://slovo.uni-plovdiv.net.
Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ (http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg) е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

За повече информация:
Гл. ас. д-р Милена Стойкова
milenalub@abv.bg
Служ. тел. (032) 261 756 или
(032) 261 739
Моб. тел. 0898 788 619

КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КАЛЕНДАР 2015-2016 г.

 

PlakatFiloEnd_2015end-END

За преподаватели, докторанти и студенти – възможност за публикуване на научни материали в сп. “Magister dixit”, издавано от Иркутския лингвистичен институт

Тематика ЭНПЖ «Magister Dixit»  в терминах действующей номенклатуры специальностей научных работников:


13.00.01
– общая педагогика, история педагогики и образования

13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические науки)

13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (различные предметные области)  уровни общего и профессионального образования
19.00.07 – педагогическая психология
19.00.13 – психология развития, акмеология

10.01.01 – русская литература

10.02.01 – русский язык

10.02.04 – германские языки

10.02.05 – романские языки

10.02.19 – теория языка

10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание

07.00.02 – отечественная история

07.00.03 – всеобщая история

07.00.10 – история науки и техники

08.00.00 – экономические науки

09.00.00 – философские науки

 

Журналу присвоен международный стандартный номер периодических изданий

ISSN 2226-2156.
Журнал в сети