ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

 

Гл. ас. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА ръководител на катедрата Вторник: 13,30-15,30 ч., каб. 6
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Понеделник: 10,30 – 12,30 ч., 316 каб.
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ Сряда:  14,00 –16,00 ч., каб. 5
Гл. ас. д-р МАЙЯ КУЗОВА Четвъртък: 12,00-14,00 ч.1 каб. 3
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Вторник: 10,30 – 12,30 ч., каб. 1
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Вторник: 10,30 – 12,30 ч., каб. 4
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Понеделник:  10,30 – 12,30 ч., каб. 1
Гл. ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА Понеделник: 13,30 – 15,30 ч., каб. 5
Гл. ас. МАРИЯ КРЪСТЕВА Вторник: 12,15 – 13,15 ч.;

Сряда: 13,30 – 14,30 ч., каб.4

Гл. ас. КАТЯ ГАНЕВА Четвъртък: 11,30 – 13,30 ч., каб. 3
Ас. д-р РУМЯНА ЧОЛАКОВА Петък: 11,30 – 13,30 ч., 516 с.з.

Класна стая „Конфуций“, Нова сграда

Филолог  РАДА ЧОБАНОВА Понеделник-четвъртък: 9,30  – 12,00 ч.;

                                                    14,00 -16,00 ч.

Петък: 9,00-12,30 ч., каб. 1