Доц. д-р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА – ръководител на катедрата  Ректорат каб. 6 тел. 032/ 261 455  jchakarova@yahoo.com
julianac@uni-plovdiv.bg
Доц. д-р НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ  Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  neychev@abv.bg
Доц. д-р НАДЯ ЧЕРНЕВА Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  ncherneva9@gmail.com
Гл. ас. д-р МАЙЯ КУЗОВА Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  majakuzova@abv.bg
Гл. ас. д-р КРЪСТИНА АРБОВА Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  arbaki@abv.bg
Гл. ас. д-р АТАНАСКА ТОШЕВА Ректорт каб. 1 тел. 032/ 261 451  asyatosheva@gmail.com
Гл. ас. д-р ЛЮДМИЛА МИНКОВА Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  ludmin@abv.bg
Гл. ас. д-р МИЛЕНА СТОЙКОВА Ректорат каб. 4 тел. 032/ 261 453  milenalub@abv.bg
Гл. ас. д-р НАТАЛИЯ ХРИСТОВА Ректорат каб. 1 тел. 032/ 261 451  nataly.hristova@gmail.com
Ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА Ректорат каб. 5 тел. 032/ 261 419  ilonageo@gmail.com
Ас. КАТЯ  ГАНЕВА Ректорат каб. 3 тел. 032/ 261 483  katiaganeva@abv.bg
Ас. МАРИЯ КРЪСТЕВА   

академичен съветник за РФ, БЕРЕ, РЕЗЕ

Ректорат каб. 4 тел. 032/ 261 453  mvkrusteva@abv.bg
Ас. ТАНЯ АТАНАСОВА Ректорат каб. 4 тел. 032/ 261 453  vatanya@abv.bg