Възпитаници  от   специалностите с руски език:

Руска филология /РФ/

Български и руски език / БЕРЕ/

Руски и Западен език/ РЕЗЕ/

 

Анна Каменова – Министерство на правосъдието, РФ

 

Айтен Халилова – преподавател в езикови школи, Пловдив, РФ

 

Ася Иванова – гл. счетоводител в  НПД/ ПУ”Паисий Хилендарски”/, БЕРЕ

 

Боряна Димитрова – журналист във в. „Труд”, БЕРЕ

 

 Боряна Тенчева – докторант към Катедрата по руска филология, РЕЗЕ

 

Вера Бачурова – учител в ЕГ”Ив.Вазов”, Пловдив, РЕЗЕ

 

Весела Казашка – директор на НПД / ПУ”Паисий Хилендарски”/, БЕРЕ

 

Веселина Джингарова – SEO Specialist ( SEO PAL), РЕЗЕ

 

Виолета Властанова журналист в NBT , БЕРЕ

 

Виолета Мачева – учител в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, БЕРЕ

 

Владимир Манчев – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, РФ

 

Владислава Иванова – хоноруван преподавател в бакалавърски програми в ПУ „П.Хилендарски”, РФ

 

Весела Баракова – помощник – директор в СОУ „Хр.Ботев”, гр. Септември, РФ

 

Даниела Атанасова – редактор в ИК”Хермес”, БЕРЕ

 

Десислава Терзиева- журналист в NBT, БЕРЕ

 

Елена Дудова –дипломиран магистрант в University of Westminster, International Liaison and Communication 2011-2013г, понастоящем служител в МВР, РЕЗЕ

 

Елена Нейчева – докторант към Катедрата по руска филология , РФ

 

Енчо Тилев – докторант към Катедрата по руска филология , носител на награда „Студент на годината” в областта на хуманитаристиката – 2010, 2011 г.

 

Илия Солтиров – докторант към Катедрата по руска филология , РФ

 

Калин Георгиев – главен секретар на МВР/ август 2009 – юни 2013 г. / , РФ

 

Катерина Планинска – технически сътрудник във фирма за недвижими имоти „Виртус ООД”, Бургас , www.bgrealty.ru

 

Красен Властанов- служител в „Пожарна и аварийна безопасност”- гр. Пловдив, участник в спасителните акции юли-август 2010 в Русия, Израел 2011г., РФ

 

Красимир Ангелов – директор на ОУ „Алеко Константинов”, Пловдив, РФ

 

Любка Марчева – учител в ГХП „Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

 

Мариана Добранова – журналист в bTV, БЕРЕ

 

Надя Паунова – учител в ГХП „Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

 

Невена Табакова – учител в ГХП „Св.Св. Кирил и Методий”, Пловдив, РФ

 

Николай Василев – служител на летище  Варна, БЕРЕ

 

Нина Пацева – директор на ОУ „Хр. Ботев”- с. Стрелци

 

Полина Димитрова – докторант към Катедрата по руска филология, БЕРЕ

 

Ралица Терзиева – преподавател в ЕК „Наука и знание”, магистрант в Plekhanov Russian Academy of Economics – 2010г., РЕЗЕ

 

Росица Любенова – учител в ЕГ”Ив.Вазов”, Пловдив, БЕРЕ

 

Румен Милчев журналист в БНТ1, БЕРЕ

 

Теодора Шопова – преподавател в училище „Максимум”, Пловдив, РЕЗЕ

 

Цветана Георгиева – учител в ОУ Л. Каравелов, РФ

 

Цветелина Йовчева – хоноруван преподавател в бакалавърски и магистърски програми в ПУ”Паисий Хилендарски”, РЕЗЕ