Съвременен руски език III част (Синтаксис)

Езиковите волности на експресията (в руски и български език)