АКТУАЛНА РУСИСТИКА

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК

ПРЕВОД И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЯ С ДВА ЧУЖДИ ЕЗИКА

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за специалисти)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА (за педагози)

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК (за неспециалисти)

КУЛТУРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА (със засилено изучаване на руски, английски, немски или френски език)