Официалната церемония по обявяване на резултатите и връчване на награди на отличилите се и грамоти за участие в Състезанието по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка” се състоя на 2 април 2016 г.  в 4 аудитория на Пловдивския университет.

Отличилите се със знания по руски език бяха приветствани от доц. д-р Елена Гетова, заместник-декан на Филологическия факултет, която от свое име и от името на Декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н.Вера Маровска, както и от името на цялото деканско ръководство, от името на Ръководителя на Катедрата по руска филология доц. д-р Ю. Чакърова,  поздрави присъстващите за високите резултати в състезанието и ги увери, че изборът им да учат в Пловдивския университет е правилен и желанието да изучават руския език, руската литература и култура е похвално.

Всички участници в състезанието получиха  служебна бележка за кандидатстване, грамота за участие, а отличниците в Състезанието бяха наградени с речник /руско-български / и граматичен справочник с пожеланието да ги ползват на занятията си по практически руски език в Пловдивския университет.

Бъдещите студенти на Филологическия факултет разгледаха учебните зали на Университета, в Деканата се снимаха с тога и шапка, приемайки предизвикателството да си се представят като дипломирани бакалаври във Филологическия факултет на Пловдивския университет.

123

 

 

 

 

 

465