УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
Предлагаме на вниманието ви информация, свързана с организираните преди сесията с кандидатстудентските изпити алтернативни възможности за кандидатстване с руски език в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в специалностите Руска филология и Български език и руски език.
В Кандидатстудентския календар за 2016 на Филологическия факултет е заложено провеждането на Състезание по руски език за зрелостници „Я знаток русского языка”. Формата на състезанието е писмена и отговаря по компонентно съдържание и последователност на ниво А2 според приетите от Съвета на Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Продължителността на състезанието е 2 астрономически часа. Участието е безплатно. Оценката от състезанието е равностойна на другите балообразуващи оценки при кандидатстване за горепосочените специалности. С получена отлична оценка от състезанието участниците ще могат веднага да се запишат в избраната от тях специалност (от посочените по-горе), а с другите оценки, различни от Слаб, да участват в класирането за тези специалности.
Датата за провеждане на състезанието в Пловдивския университет е 27 февруари 2016 г. Начален час – 11:00. Необходимо е желаещите да участват в състезанието да попълнят онлайн заявка на специализирания сайт за кандидатстудентска информация (КСК 2016), най-късно до 25.02.2016 г. Достъпът ще може да се осъществи в най-скоро време от новия сайт на Филологическия факултет: http://slovo.uni-plovdiv.net.
Освен тази информация на специализирания сайт на Катедрата по руска филология в ПУ (http://rusfil.slovo.uni-plovdiv.bg) е наличен примерен вариант на състезателния тест, както и критерии за оценяване.

За повече информация:
Гл. ас. д-р Милена Стойкова
milenalub@abv.bg
Служ. тел. (032) 261 756 или
(032) 261 739
Моб. тел. 0898 788 619