Archive for May, 2012

Семестриален изпит по чешки език

Дати за семестриалния изпит по чешки: за 2, 3, 4, 5 курс – 06.06/07.06 (писмен и устен), а за 1 ккурс – 11.06.

Тържествено честване на 24 май

Цикъл лекции, свързани със сръбския език (28 май – 01 юни 2012)

На Катедрата по славянска филология густуват преподаватели по сръбски език от университета в Крагуевац.

ПРОГРАМА

28.05.12 г. /понеделник/

 14:00 – 15:30ч. (може и до 16:00ч.) – Увод у српску антропонимију (Први део) – лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

16:30 – 17:30ч. – Манастир Хиландар – највећа српска светиња – лектор Ђорђе Радовановић (презентација)

 29.05.12 г. /вторник/

10:00 – 11:30ч. – Увод у српску антропонимију (Други део) – лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

12:00 – 13:00ч. – Крагујевац – некад и сад – лектор: Марко Радојковић, 12 с.з. (презентација)

30.05.12 г. /сряда/

15:00 – 16:30ч. – Историја српског књижевног језика – проблем периодизације и назива језика – лектор: доц. Вл. Поломац, 7 с.з.

16:30ч. (непосредствено след лекцията) – Разговор със студентите

Сръбска вечер (началният час ще се уточнява допълнително)

31.05.12 г. /четвъртък/

10:30 – 12:00ч. Промене у српском стандардном језику од Вука до данас, лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

01.06.12 г. /петък/

10:30 – 12:00ч. (може и до 13:00ч.) – Увод у историјску синтаксу (теоријско-методолошки приступ), лектор: доц. Вл. Поломац, 11 с.з.

 

Хоризонти и предели на южнославянските езици

Уважаеми колеги,
Катедрата по славянска филология кани всички преподаватели на представянето на сборника, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова, което ще се проведе на 21 май 2012 от 17:00 часа в Заседателната зала на Ректората.

Изложба в библиотека “Иван Вазов”

Изложбата, посветена на 130-годишнината на великите беларуски поети
Янка Купала и Якуб Колас,
ще бъде открита в Народната библиотека “Иван Вазов” на 22 май 2012 г. от 11:00 часа.

Гостува гл.ас. д-р Мирослав Коуба от Университета в Пардубице

Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология гостува гл.ас. д-р Мирослав Коуба от Университета в Пардубице, Чехия, който ще изнесе цикъл лекции, свързани с историята на чешката и българската литература.

Понеделник – 21.05.2012 г., 16:30 ч. (7. семинарна зала)

Obrozeneckáliteratura dnes. Český a bulharský pohled

Вторник  – 22.05.2012 г., 09:00 ч. (11. семинарна зала)

Epilogy národního obrození v
bulharském a českém komparativním diskurzu

Среща със студентите бохемисти

Срещата на студентите бохемисти с представителите на чешкото правителство ще се проведе в четвъртък (17 май 2012) от 15:00 часа в 9 семинарна зала.

Представяне на “ИСТОРИЯ НА ЧЕХИЯ”

Уважаеми колеги,

на 8 май 2012 г. (вторник) от 10:30 часа в Заседателната зала на Ректората  Катедрата по славянска филология към Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ организира представянето на ИСТОРИЯ НА ЧЕХИЯ. Ще гостуват авторите проф. дин Ян Рихлик и доц. д-р Владимир Пенчев

Настоящият труд се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече на „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velkédějinyzemíkorunyčeské). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československávlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.