Archive for February, 2011

Програмата на Чешкия център в София

Програмата на Чешкия център в София за месец март 2011 г. може да се види тук.

Зимен фестивал на изкуствата

Седмото издание на СЦЕНА – ПАЛИТРА – СЛОВО стартира.

20 февруари – 2 март 2011 г.

Чешко-български речник на некнижовната лексика

Приключи работата по чешко-българския речник на некнижовната лексика (над 4100 думи)  и той вече е качен в интернет. Ръководител на екипа е доц. Янко Бъчваров, а самият речник може да се види на следните адреси:

Предговор към речника

Чешко-български речник на некнижовната лексика

Чешко-български речник на некнижовната лексика (pdf)

Покана за международна научна конференция в Сегед, Унгария

Институтът по славянски филологии при Сегедския университет със съдействието на Българското самоуправление – гр. Сегед и дружество “Приятели на България” – гр. Сегед организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ТЕМА

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ЕВРОПЕЙСКОТО КУЛТУРНО ПРОСТРАНСТВО: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Работни са всички славянски езици, английски и немски.

Конференцията ще се проведе на 26 –27 май 2011 г. в Института за славянски филологии при Сегедския университет.

Подробности за конференцията можете да видите тук.

Заявка за конференцията

Учебното разписание за II семестър

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност Славянска филология можете да намерите тук.

Славянска библиотека – 7. сем. зала

Уважаеми колеги,

от 21 февруари 2011 г. имате възможност да ползвате  фонда (над 1 700 заглавия) на Славянската библиотека към Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Библиотеката съдържа книги в оригинал на полски, чешки, сръбски и хърватски език и е разположена в 7. семинарна зала (III етаж, Ректорат).

Книгите могат да се ползват само за читалня срещу заверена карта на Университетската библиотека.

Работно време:

сряда 16.30 – 18.30 ч.

събота 14.00 – 18.00 ч.

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ (xls)

Стандарт за оформяне на текст за публикация

Изискванията за оформяне на текстове за публикаци в издания на Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” могат да се видят тук.