П О К А Н А

По предложение на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” на jan-rychlik-historik_galerie-9805 ноември 2014 г., сряда, от 11 ч. в Аулата на Ректората ще бъде удостоен с титлата доктор хонорис кауза  проф. д.н. Ян Рихлик от Карловия университет в Прага

Той ще произнесе тържествена лекция на тема „Разпадането на многонационалните държави в Средна и Източна Европа през 90-те години на ХХ в.”

Почетният доктор на СУ „Св. Климент Охридски” проф. д.н. Ян Рихлик ще изнесе пред студенти, преподаватели и изследователи и лекция на тема

Русия и Украйна – причини за кризата

Тя ще се състои на 6 ноември, четвъртък, от 17.30 ч. в 23 ауд. на Историческия факултет на СУ (южно крило, партер).