Archive for September, 2012

Разписание, редовно обучение – 2012-2013 (първи семестър)

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Първи семестър

1.Х.2012 – 20.І.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес: ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (чешки, полски, сръбски и  хърватски език)
Правила за учебния процес

Държавен изпит по БЕЛ 27/28 септември 2012

Разпределение по зали и специалности за писмен изпит на 27 септември 2012 и защити на дипломни работи на 28 септември 2012

Откриване на учебната 20012/13 година във Филологическия факултет

График за откриването по специалности, курсове и зали (виж цялата информация).

ДИПЛОМИРАНЕ 2012

Всички студенти, които са се дипломирали през месец юли, трябва да се явят за подпис на дипломите при съответния инспектор по специалност
между 1 октомври (понеделник) и 19 октомври (петък) 2012 г.

За дипломата е необходима и снимка.

За специалностите: Българска филология – задочно обучение, Български език и английски език, Балканистика и Английски език и методика – при инспектор Петя Чавдарова.

За специалностите: Българска филология – редовно обучение, Славянска филология, Български език и немски език, Медиазнание и Актуална българистика – при инспектор Весела Говедарова.

За специалностите: Български език и руски език- редовно и задочно, Български език и история – редовно и задочно, Български език и испански език – редовно, Български език и турски език – редовно, Приложна лингвистика /западен език с турски език/ – редовно, Руска филология – редовно и задочно – при инспектор Галя Куманова.

Държавен изпит по славянски език – септемврийска сесия

Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 24 септември 2012 г. (понеделник)
в 10. семинарна зала.
Начало на изпита: 08:30 ч.