Archive for January, 2012

Национални филологически четения за студенти и докторанти в Благоевград

Югозападен университет “Неофит Рилски”
Филологически факултет
П О К А Н А
За участие в
Националните филологически четения за студенти и докторанти,
Благоевград, 2012

 

Уважаеми колеги,

В чест на празника на светите равноапостолни братя Св. Св.  Кирил и Методий – 11 май,  Филологическият факултет на Югозападния университет “Неофит Рилски” организира  за пета поредна година национални научни филологически четения за студенти и докторанти.
Докладите си участниците представят в две секции – литературоведска и езиковедска. Специално жури, в състава на което участват изтъкнати учени от водещите наши хуманитарни висши училища, отличава и награждава най-добрите. На участниците, чиито доклади са отличени с първа, втора или трета награда, се присъжда парична премия.
Наградените доклади се публикуват в специално издание.


Екипът, който всяка година организира тези четения, доц. д-р Антони Стоилов, проф. д-р Магдалена Костова–Панайотова, докт. Павел Филипов, приема заявки за участие до 30 април 2012 на адреси:
ant100@abv.bg
magipkp@mail.bg

Стипендии за изучаване на горнолужишки език

Подробна информация може да се намери тук:

    

 

Покана за симпозиум

COLLEGE FOR PRESCHOOL TEACHERS
ALEKSINAC, SERBIA

INVITES YOU TO

8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM
“PRESCHOOL TEACHER IN THE 21st CENTURY”

30 – 31 MARCH, 2012
“ZDRAVLJAK” HOTEL – SOKOBANJA

 

    Dear Sir/Madam,    

Due to your considerable contribution and your professional competence in the field of preschool education, we invite you to take part in the 8th International Symposium “Preschool Teacher in the 21st Century”, because your participation would certainly contribute to its importance, role and affirmation. This multidisciplinary conference will be the place where experts from different professions will have an opportunity to present their papers, primarily from the field of preschool education, but also from other important scientific areas.

The initial topics of the Symposium are the following:

1.    Innovations and learning techniques of preschool children,
2.    Moral and aesthetic judgments in preschool teaching
3.    Preschool child in natural and social environment
4.    The role of modern preschool teacher in education process
5.    Libraries and perspectives for development of preschool libraries
6.    Language and literature in the new millennium

If you are interested in active participation in the Symposium, you may submit your complete paper (abstract and its English translation, keywords, references and textual analysis, no longer than 15 A4 pages), including the name of the author, co-author, academic title and institution, in electronic form to the following e-mail addresses: vas.skola@medianis.net or mdjurickovic@yahoo.com. The deadline for sending papers is 20 February, 2012.
Each author is allowed to submit no more than two papers, one as the author and one as co-author. Papers should be written using Times New Roman font, size 12. Papers submitted after the deadline will not be taken into consideration and reviewing process. The Book of Abstracts will be given to each participant, and the complete Collection of Papers will be printed after the Symposium. Each participant is entitled to 10 minutes for oral presentation. Complete technical support will be provided.
For further information, please call +38118800421 (contact persons: Vladan Mitrović and Vladeta Živadinović), or visit the website of the college http://www.vsvaspitacka.edu.rs.

The Application Form is attached.

Славянска библиотека

Савянската библиотека в 7. семинарна зала ще е отворена в събота (21 януари 2012 г.) от 11.00 до 15.00 часа.

Курс по беларуски език

Имаме удоволствието да Ви поканим да изучавате беларуски език и литература, да се запознаете с още един славянски език, с една от най-древните славянски култури. Желаещите могат да се запишат при г-жа Светлана Попчева в каб. 369 или на e-mail: roza_s@abv.bg. Курсът е безплатен.
Д-р Роза Станкевич

Славистична конференция в Благоевград

Югозападeн университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Филологически факултет

К ат е д р а  п о   с л а в и с т и к а 

Програмен комитет: доц. д-р Маринела Младенова, проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, доц. д-р Петър Воденичаров, доц. д-р Анжелина Пенчева, доц. д-р Светла Томанова, доц. д-р Дора Иванова

Организационен комитет: доц. д-р Маринела Младенова, проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова, доц. д-р Петър Воденичаров, доц. д-р Анжелина Пенчева, доц. д-р Светла Томанова, доц. д-р Дора Иванова, гл.ас. д-р Михаела Кузмова, гл. ас. д-р Елена Стоянова, гл. ас. Миглена Михайлова, гл. ас. Милен Малаков, ас. Дончо Георгиев, ас. Валентина Донева, ас. Ивана Стоичков, ст. преп. Росита щерева, ст. преп. Роза Велева, докт. Диана Пенчева, докт. Павел Филипов

 

У в а ж а е м и  к о л е г и,


Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в

МЕЖДУНАРОДНА СЛАВИСТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

Работни са всички славянски езици, немски и английски език.

Конференцията ще се проведе на 05. – 06. октомври 2012 г. в Първи корпус на Югозападния университет.

 За участие в конференцията е необходимо до 31 май 2012 г. да изпратите заявка за участие и кратко резюме (на английски и руски език) на e-mail: marinela_pv@abv.bg

 Докладите, изнесени на заседанията, ще бъдат публикувани в сборник. Материалите за публикация очакваме най-късно до 30 октомври 2012 на адрес: slavistika_blg@abv.bg

 При регистрацията се плаща такса правоучастие в размер на 40 лв.

Пътните и разходите на участниците по престоя са за сметка на иниституцията, в която работят.

Заявка за участие.

 От името на Oрганизационния комитет:

Доц. д-р Маринела Младенова,

Ръководител на Катедрата по славистика

Откриване на изложба

Полският институт в София

и

Софийският университет „Св. Климент Охридски”

9 януари 2012 г., понеделник, 11 ч.,

Централно фоайе на Ректората

на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Откриване на изложбата

„Корените на съвремието.  Из най-новите изследвания на Института по археология и етнология при Полската академия на науките”

Полският институт в София кани на откриването на изложбата „Корените на съвремието. Из най-новите изследвания на Института по археология и етнология при Полската академия на науките”.

Изложбата илюстрира част от научните постижения на Института по археология и етнология на Полската академия на науките в областта на археологията и историята на материалната култура на Средновековието и Новото време. Повечето табла разказват за изследванията на територията на Полша, а някои и за работите в Африка.

Първата част на изложбата, посветена на археологията, разказва за  най-интересните места, на които се провеждат изследванията на Института през последните десетина години, датиращи от епохата на палеолита, неолита, бронзовата епоха, периода на римското влияние, Средновековието и Новото време.

Втората част на изложбата е посветена на историята на материалната култура и разглежда такива теми,  като материалната страна на религиозния живот, избрани аспекти на модернизацията на живота в епохата на индустриализацията.

Повече информация на сайта www.polinst-bg.org и www.uni-sofia.bg

Изложбата продължава до 20 януари 2012 г.

Вход свободен