Archive for June, 2011

Държавен изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски)

Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 27 юни 2011 г. в 10 аудитория. Начало на изпита: 08.30 часа.

БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

На 17 юни 2011 г. в МОМН беше подписано Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011-2014 г. Подробна информация можете да прочетете тук.

Покана за изложба

Учебни планове (за преподавателите от ФФ)

На този адрес са публикувани поправките, приети на факултетни съвети и предложения за промени от катедрите до дата 1.VІ.2011.
Новите позиции са в червен цвят. Моля проверете дали правилно са нанесени корекциите и предложенията до 30 юни 2011.
След тази дата целият учебен план ще бъде внесен за приемане от ФС, а после и от Академичния съвет.

Паисиеви четения 2011 – юбилейна научна конференция

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ
отбелязва петдесетгодишнината от създаването на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”
с юбилейна научна конференция на тема:
УНИВЕРСИТЕТЪТ – АКАДЕМИЧНА КАРТА НА СВЕТА
(3–4 ноември 2011)

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да ви поканим да участвате в събитие, което цели да припомни оставените от предшествениците ни следи в научното пространство на Пловдивския университет и сред другите академични територии; да предизвика дискусии около настоящето на филологията като научна дисциплина и да проблематизира и осмисли бъдещето на хуманитарното знание в най-широк междукултурен контекст.

Юбилейното честване на половинвековното авторитетно присъствие на нашия университет както на българската, така и на европейската и световна карта на познанието ни поставя пред предизвикателството да бъдем достойни наследници на една утвърдена филологическа школа.  Като ви правим съпричастни на този академичен празник и надявайки се, че предложената тема ще провокира вашите изследователски търсения, предлагаме следните смислови ориентири към нея:

1. Следи и следовници:

–        Културната памет на езика;

–        Светлини, сенки, движения на идеи: литературното пространство.

2. Езикът на времето. Времето на езика:

–        Обществените промени и езикът на промените;

–        Езиковата динамика в условията на глобализация;

–        Актуални езикови тенденции. Норми и кодификация;

–        Езикът – (не)остаряващата вселена.

3. Филологията – (не)възможното бъдеще:

–        Науките за езика и тяхното място в съвременния свят;

–        Съдбата на хуманитарното знание.

4. Родни езици – чужди места:

–        Език и литература в емиграция;

–        Преводни проекции на българската литература;

–        Казусът Никой не живее с моята култура;

–        „Социалната мрежа” като поле на културата.

5. Предизвикателните наследници:

–        Памет и безпаметност;

–        Изгубените спомени;

–        Технологии и памет.

 

Очакваме заявките ви, придружени от кратко резюме (до 1000 знака) на български и английски, до 01. 09. 2011 год. на адрес: е-mail: ubileini2011@abv.bg

Такса правоучастие – 40 лв. или 20 евро.

Доц. д-р Елена Гетова

Ръководител на организационния екип