Archive for February, 2014

БРОНИСЛАВА ВОЛКОВА “Аз съм твоята съдба “

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ, ИЗДАТЕЛСТВО „ХАЙНИ”18112_1

И БОХЕМИЯ КЛУБ

Ви канят

на представянето на книгата на чешката поетеса

БРОНИСЛАВА ВОЛКОВА “Аз съм твоята съдба” 

в превод на Димитър Стефанов

Поетесата и нейната книга ще представи Атанас Звездинов

Представянето ще се състои на 6 март (четвъртък) от 12.00 ч. в ауд. 160 б на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Чешката поетеса Бронислава Волкова, която от години живее в САЩ, пристига тези дни в София, за да представи новата си стихосбирка „Аз съм твоята съдба“ в Столичната библиотека на 28 ноември (четвъртък) 2013 г. Книгата е продукт на издателство „Хайни“, корицата е дело на самата авторка. Поетесата е чест гост в нашата страна. Само преди две години тя взе участие в Петия международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка“ – Варна, 2011. Името й е добре познато в Европа, творбите й са преведени на основните европейски езици. Стилът й се отличава с пастелна камерност, където движението на свободните асоциации минава през емоционални сривове, за да извае най-често философски фрески, без дидактика, без егоцентричност, без изкуствено драматизиране. Метафорите са с пестеливи очертания и не дразнят, а приобщават читателя да потъне в емоцията на едно чисто женско видение.

Състезание по български език и литература за зрелостници

hand1На 22 март 2014 г. Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира Национално състезание по български език и литература за зрелостници. Най-добре представилите се участници ще бъдат приети за студенти във Филологическия факултет (в специалности, в които дисциплината Български език и литература участва в балообразуването*). Оценяването ще става по точкова система, като резултатите ще бъдат приравнени към шестобалната система. Класирането ще бъде обявено на официална церемония, а кандидат-студентите с най-високи постижения ще бъдат наградени.

Състезанието ще се проведе в рамките на 4 астрономически часа. Форматът за проверка и оценка на знанията не дублира структурата на държавния зрелостен изпит по БЕЛ или на кандидатстудентския изпит по български език в ПУ „Паисий Хилендарски”. Зрелостниците ще работят по два основни модула – езиков и литературен, – всеки от които ще носи еднакъв брой точки. Включени са въпроси с избираем или със свободен отговор; задачи за редактиране и конструиране. Важен компонент на състезателния тест е създаването на текст по зададена тема.

Участието в конкурса е безплатно, а желаещите да се включат в него трябва да се регистрират в сайта на Филологическия факултет (slovo.uni-plovdiv.bg) в периода 20 февруари – 20 март 2014 г., след което ще получат по-подробни указания.

Забележка: Резултатите от състезанието могат да се използват за кандидатстване единствено във Филологическия факултет на ПУ.

* Балообразуването в отделните специалности на Филологическия факултет може да видите тук.

Регистрация за участие в образователните семинари по български език и литература за кандидат-студенти

За да се улесни и оптимизира подготовката за националната матура по български език и литература, Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” организира цикъл образователни семинари за зрелостници. Ще бъдат проведени четири модула (два езикови и два литературни), като лекциите ще се водят от утвърдени преподаватели – езиковеди, литературоведи и специалисти по методика на обучението по БЕЛ. Датите на провеждане на семинарите са 22 февруари 2014 г. (1. езиков модул), 1 март 2014 г. (2. езиков модул), 15 март 2014 г. (1. литературен модул) и 29 март 2014 г. (2. литературен модул).

izpitvaПървият семинар ще се проведе от 10 часа до 15.30 часа на 22 февруари 2014 г. в 10. ауд. на Ректората (2. етаж). Желаещите да участват в него трябва да попълнят следната форма.

След изпращане на формата всеки ученик ще получи автоматичен отговор, потвърждаващ успешната регистрация.

Регистрацията се прекратява автоматично след достигане на определен лимит, съответстващ на броя места в учебната зала. След това ще бъде публикуван списък на регистриралите се.

Участието в семинарите е безплатно.

Учебно разписание за втория семестър на 2013/2014 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Втори семестър

17.II.2014 – 01.VІ.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение.

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Образователно-квалификационна степен “Магистър”

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)

Боян Пенев “Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури”

Полският институт съвместно с

Факултета по славянски филологии на Софийския университет

канят на

18 февруари 2014, вторник,18.00 ч.

ул. Веслец 12, Полски институт, вход свободен

 

Представяне на книгата

 

Боян Пенев

Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури

(Съставителство и встъпителна студия – доц. д-р Калина Бахнева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“)

 Книгата ще представят:zapadnoevropeyskata-romantika-i-neynite-otrazheniya-v-slavyanskite-literaturi

  •  литературният историк и критик проф. д.ф.н. Светлозар Игов от Института за литература – БАН
  • с участието на Татяна Джокова – отговорен редактор в Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и доц. д-р Калина Бахнева – съставител и автор на встъпителната студия “Хуманитет”

„Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури” е последният лекционен курс на Боян Пенев, който професорът изнася в Софийския университет през учебната 1926–1927 г. Лекциите отбелязват въздействието на славянофилските възгледи на Йохан Готфрид Хердер върху творчеството на Вавжинец Суровецки, Ян Павел Воронич, Хуго Колонтай, Кажимеж Броджински и разширяват представата за Полския романтизъм. В своите лекции проф. Боян Пенев проследява борбата на класицисти и романтици в Полша в контекста на романтическото движение във Франция, Англия и Германия. Курсът Западноевропейската романтика… възкресява научните възгледи на полския германист Зигмунт Лемпицки (1886–1943), развити в книгата му Ренесанс. Просвещение. Романтизъм (1923). Съчинението на Лемпицки разглежда сложния произход на Немския романтизъм и е един от интелектуалните върхове на полската академична мисъл през междувоенното двадесетилетие.По подобие на автора на Ренесанс. Просвещение… Боян Пенев се стреми към изграждането на история на западноевропейския ирационализъм. Българският полонист проследява развитието на реформационното движение на Чешките и Моравските братя, пиетизма, немския мистицизъм, възгледите на Йохан Георг Хаман и Готхолд Ефраим Лесинг, които довеждат до възникването на Романтизма в Германия. Специално място в последното лекционно изложение на Пенев заема Хердеровият хуманизъм и рецепцията на философията на немския учен сред славяните.

Изложба в Полския институт в София

От 12 февруари в Полския институт ще имаме удоволствието да ви представим една непозната до скоро страна на голямата поетеса Вислава Шимборска – нейните колажи.

Предлагаме ви да отговорите на следните въпроси и да спечелите прекрасните награди, които сме ви подготвили:

  1. През коя година Вислава Шимборска получава Нобелова награда за литература?Szymborskiej_3237
  2. Какво е заглавието на последната стихосбирка на Вислава Шимборска, излязла посмъртно в Полша?
  3. Избройте преведените на български език стихосбирки на Вислава Шимборска?

Отговорите си изпращайте на адрес: sofia.info@instytutpolski.org до 25 февруари. Печелившите имена ще изтеглим на 26 февруари от 18 ч. в Полския институт, когато наш гост ще бъде Михал Рушинек, председател на Фондация „Вислава Шимборска“ и секретар на поетесата в периода 1996-2012.

 „Нямаше нужда от много: правоъгълен матов картон – можеше да бъде синкав или кремав, подходящо лепило за хартия, ножица, материали за изрязване, и, разбира се, Вислава Шимборска. В ПНР – именно тогава Шимборска започва да твори своите колажи – от изброените по-рано единственият сигурен елемент беше само Шимборска.

Колажите са произведение на изкуството, това е ясно. Те са и подпис на Вислава Шимборска. Но все пак да обърнем внимание и на техния смисъл, може би най-важният – те са следи от приятелство и зов за приятелство“. (Леонард Нойгер)

Вислава Шимборска (1923-2012) – полска поетеса, есеистка, литературен критик, преводач, член и основател на Съюза на полските писатели, лауреат на Нобелова награда за литература, наградена с Ордена на Белия орел (2011) за приноса й за националната култура.

Представяне на книгата на Анна Нашиловска „Четиригодишната философка“ с участието на авторката и героинята на книгата

анаКога: 11 февруари 2014, 18.00 ч., вход свободен
Къде: Полският институт, София, ул. “Веслец” № 12

Съвместно с издателство СОНМ

„Четиригодишната философка“ (издателство „СОНМ“, София, 2014, превод: Магда Карабелова) се състои от записки от времето, когато най-малката ми дъщеря Ашя, днес петнадесетгодишна, беше на четири години. Не бих казала, че се учеше да говори, вече се справяше добре, по-скоро беше започнала да се удивлява от света и умееше да го изрази. Учудването е първичния познавателен импулс. Детето се учудва на неща, за които ние, възрастните, сме слепи и глухи, понеже ги познаваме твърде добре. Мнозина философи са писали за „детството на човечеството“, през собственото детство често може да се види това, което е изначално и основно. Има книги, които могат да бъдат написани само когато си наблизо. „Четиригодишната философка“ е една от тях.“ (Анна Нашиловска)

Детето, което все още малко си е отскубнало от голямата книга на живота, се удивява на света през цялото време. Забавлява се, радва се, поразено е, защото открива парадокси. Четиригодишната философка е почти гениална. Колко усилие е нужно, какви възможности на ума, за да се овладее езикът? А същевременно трябва по някакъв начин да се структурира светът, който изглежда загадъчен и непредвидим. Четиригодишното дете прилича на поет, то е творческо същество по същия начин, способно е на смели метафори и сътворени от собствения му ум схващания. Не си служи със заварен език, изпълнен с изтъркани формулировки, защото все още не ги знае. (Из предговора на Анна Нашиловска към българското издание на книгата).

 Анна Нашиловска e съвременна полска писателка, литературна критичка и професор по история на полската литература на ХХ и ХХІ в. Един от редакторите на престижното литературоведско списание “Тексти друге”. Авторка е на 18 книги: монографии, статии и студии за съвременната полска литература, сред които книгите “Описателната поезия на Станислав Трембецки” (1990); “Кажимеж Вежински” (1991); “Съвременната литература” (1997); “Лиричен персонаж” (2000); “Начала (2002)”; “Литературата на преходния период 1975-1996” (2006); “Тридесетилетието 1914-1944” (2007) и др. Авторката разглежда проблематиката на майчинството и детството в редица свои творби: “Домино. Трактат за раждането” (1995), “Книга за началото” (2002), “Голямото любопиство” (2006) и разбира се, “Четиригодишната философка” (2004). Книгата й „Кон, сабя“ (2011) е номинирана за литературната наградата на град Гдиня. В последната й книга „Свободният агент Умеда и втората Япония“ (2013) се появява раздел, посветен на България през Втората световна война. Анна Нашиловска си сътрудничи с българските филолози от Института за литература при БАН и многократно е посещавала България.

 Допълнителна информация за журналисти:

Анна Нашиловска ще гостува в България от 10 до 14 февруари 2014 г. За среща с авторката можете да се свържете с г-жа Халина Кръстева (тел. 02/ 987 21 59 и halina.krastewa@instytutpolski.org )