Archive for March, 2014

Среща с Данута Валенса

Среща с Данута Валенса и представяне на българското издание на книгата й „Mечти и тайни”
(в обработка на Пьотр Адамович), превод – Божко Божков
 9 април /сряда/, 18.00 ч., вход свободен,   Аулата на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” № 15,

 OkladkaОрганизира се от Полския институт в София съвместно с издателство „Изток-запад” и със съдействието на СУ „Св. Климент Охридски“. Специален гост на срещата – Данута Валенса; с участието на Пьотр Адамович; Водещ на срещата ще бъде проф. д-р Яни Милчаков, литературовед, славист, университетски преподавател, посланик на България в Полша (1992-1996);

Когато „Mечти и тайни” излезе в Полша не очаквах да предизвика такъв голям интерес. Радвам се, че моите мемоари заинтригуваха толкова хора и вдъхнаха кураж на много жени, майки, съпруги за пътя им през живота. Радвам се, че читателки и читатели в България ще могат да прочетат тази книга, да се запознаят с важен период от историята на Полша, който е част от нашата обща европейска история. С радост очакimage001вам предстоящата среща и разговор с поляците, живеещи в България., – сподели с нас Данута Валенса.

 Данута Валенса на 19 години напуска родния град и заминава за Гданск. Там се запознава с Лех Валенса, а през 1969 става съпруга на бъдещия лидер на „Солидарност” и президент на Полша през 1990–1995. Ражда и отглежда 8 деца, четирима сина и четири дъщери. В продължение на много години тя е, както сама казва, на половин крачка зад мъжа си, много рядко се ангажира и изказва публично. Изключение е периода на военното положение, когато е говорител на интернирания си съпруг и от негово име през 1983 г. в Осло получава Нобеловата награда за мир. Също така след 1989 в свободна Полша тя ограничава публичните си изяви до благотворителна дейност, в т.ч. във Фондацията „Полезни по друг начин” (“Sprawni Inaczej).

Консултации с преподавателите от Катедрата по славянска филология

За часовете за консултации с преподавателите от Катедрата по славянска филология можете да информирате в рубриката Учене.

Покана за славистична конференция в Благоевград

ЮГОЗАПАДНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД,

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ И

КАТЕДРИТЕ ПО СЛАВИСТИКА И  ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

по повод 20-годишнината от създаването на специалността Славянска филология във Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” имат удоволствието да ви поканят да участвате в Международна славистична конференция на тема:

Славистиката и българистиката днес: въпроси, идеи, посоки

Конференцията ще се проведе от 16. до 18. октомври 2014 година в Първи корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград. Предвиждат се следните секции: 

  • Славянски езици. Съпоставително славянско езикознание 
  • История на славянските езици
  • Актуални въпроси на съвременния български език 
  • Проблеми на социолингвистиката и диалектологията
  • Славянските литератури в сравнителен контекст
  • Въпроси на превода и междукултурната комуникация 
  • История и социология на литературата 
  • Съвременна българска литература. Прочити и интерпретации

Заявка за участие.

Лекция на проф. Станислав Вьех „Ролята на ген. Йосиф Гурко – героят от боевете при Шипка в руско-турската война и на поста варшавски генерал-губернатор” (с превод)

Полският институт в София

кани на

Лекция на проф. Станислав Вьех

„Ролята на ген. Йосиф Гурко – героят от боевете при Шипка в руско-турската война и на поста варшавски генерал-губернатор” (с превод)

20 март 2014 г., четвъртък, 18.00 ч.

Полски институт, ул. „Веслец“ 12, вход свободен

Военната и административна кариера на фелдмаршал Йосиф Гурко (1828-1901), герой от войната за освобождение на България (1877-1878) и по-късно варшавски генерал-губернатор (1883-1894) са били оценявани от различни перспективи. Все пак най-важните моменти са участието му в руско-турската война и дейността му в Кралство Полша. Очертаващите се на този фон разлики са един чудесен пример за дихотомното отношение на националните историографии (полска, българска, руска) към ролята на индивида, която с помощта на система от оценки и изграждане на имидж според някои е незабравима и достойна за възхвала, а според други трябва да бъде порицана и обречена на забрава.

Проф. Станислав Вьех – историк, професор по хуманитарни науки. Преподавател в университета „Ян Кохановски“ в Келце. Специалист по социална и политическа история на Кралство Полша и Русия през XIX век. Изследванията му включват обществени структури, религиозни и етнически малцинства в полските земи, религии на полските земи по време на робство, царски властови апарат в Русия и Кралство Полша, история на жандармерията и история на свентокшиския регион през XIX век.

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти,

Катедрата по славянска филология обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки, сръбски и полски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти:

1) превод на проза (предложения прозаичен текст от съответния език);

2) превод на поезия (предложените стихотворения от съответния език);

3) превод на поезия и проза (съобразно регламента за превод на поезия и превод на проза по-горе).

Преводите трябва да бъдат изпратени най-късно до 10 май 2014 г.на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съответния език или литература от катедрата.

Чешки език: проза/ поезия
CZ proza CZ proza1
Полски език: прозапоезия
Сръбски език: проза/ поезия
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Регистрация на преподавателите от ПУ

Съгласно чл. 10, ал. (2), т. 3, буква „б“ от ЗВО е небходимо да бъде подадена информация към МОН за регистъра на академичния състав на ВУ.

Формата за попълване е направена по изискуемите данни.

Входът е с потребителско име и парола – ЕГН на преподавателя и за двете. Смяната на паролата е задължителна при първо влизане.

Във формата се попълват часовете на преподавателска заетост за учебната 2013/2014 г.

Срокът  за попълване е до 25.03.2014 г.

За проблеми, неточности в данните или липса на такива – ealendarova@gmail.com Евгения Алендарова.

 

ПП: Сайтът е защитен!