Archive for March, 2011

Вечните песни – концерт

Покана за концерт от Полския институт в София на 5 април 2011 г. (pdf)

Конференция в Украйна

ХX Международен славистичен колоквиум в Украйна
(Лвов, 19–21 май 2011 г.)

Пълен текст на поканата.

Заявка за участие.

Програмата на Полския институт в София

Програмата на Полския институт в София за месец април можете да разгледате тук.

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти,
Катедрата по славянска филология обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и едно стихотворение) на чешки, сръбски и полски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти:
1) превод на проза (предложения прозаичен текст на съответния език);
2) превод на поезия (предложеното стихотворение на съответния език и едно стихотворение по избор на студента);
3) превод на поезия и проза (съобразно регламента за превод на поезия и превод на проза по-горе).
Преводите трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 май на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съовтения език или литература от катедрата.

Чешки език: проза (pdf) 1 / 2; поезия

Сръбски език: проза (pdf) 1 / 2; поезия

Полски език: проза (pdf) 1 / 2; поезия

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Стипендии за изучаване на горнолужишки език в Лайпциг

  • Фондацията по сорабистика в Лайпциг, Германия отпуска 3 стипендии за студенти за изучаване на горнолужишки език в Лайпцигския университет.
  • Кандидатстването е по документи и важи за учебната 2011/2012 година. Обучението трае 1 или 2 семестъра (5 или 10 месеца).
  • Предимство имат студентите от специалност “Славянска филология” или със славистична насоченост, завършили минимум 4 семестъра от своето обучение.
  • Обучението се провежда на горнолужишки език, а владеенето на немски език е предимство.
  • Кандидатите не трябва да са навършили 32 години.
  • Месечната стипендия е в размер на 512 евро.
  • Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 31 март 2011 г.
  • Подробна информация, документи за кандидатстване и адрес за контакти можете да намерите тук (pdf).

Програмата на Чешкия център в София за месец април

Програмата може да бъде разгледана тук.

Покана за изложба от Чешкия център

Чешкият културен център Ви кани на откриването на фотоизложбата „Анонимни зони ” в присъствието на автора Никола Иванов на 24.3. (четвъртък) от 18.00 часа, в Галерията на ЧЦ, ул. „Раковски” 100.

Конференция във Варна през октомври

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, КОМУНИКАЦИИ И СПОРТ

гр. Варна 9002 , ул. “М. Дринов” N55, тел. +359/ 52/677 050; (вътр.2658)

www.mu-varna.bg Е- mail: department@mu-varna.bg

VІ МЕЖДУНАРОДНА ЕЗИКОВА КОНФЕРЕНЦИЯ

“ПРОДУКТИВНИ ЕЗИКОВИ УМЕНИЯ ЗА АКАДЕМИЧНИ ЦЕЛИ”

7- 8 октомври 2011 г

Основни направления:

• Езикова комуникация и европейско пространство;

• Комуникативно поведение, речеви стратегии и тактики;

• Лингвистични и социолингвистични аспекти на езиковото обучение;

• Актуални стратегии и подходи в преподаването на чужд език;

• Спортни умения в академична среда.

Работни езици: български, английски, немски, френски, руски, испански

Подробна информация: word/ pdf

Заявка за участие.

 

Новият брой на списание “Славянски диалози”

Очаквайте  брой 10-11 на списание “Славянски диалози” в началото на месец април!

Лекция на гл. ас. д-р Павел Крейчи в ПУ

Уважаеми колеги,

на 21 март 2011 (понеделник) ще ни гостува гл. ас. д-р Павел Крейчи от Масариковия университет в Бърно, който ще изнесе лекция пред студентите бохемисти, сърбисти и хърватисти на тема:

Zásadní publikace o české, slovenské, chorvatské a bulharské frazeologii – přehled a srovnání

Начало: 10.30 ч., 7 семинарна зала

От катедрата