Archive for October, 2010

Документална изложба „Помня. Катин 1940”

П О К А Н А

3 ноември 2010, сряда, 17.30 ч.,

Музеен център за съвременна история, ул. „Ангел Букурещлиев” № 14 ПЛОВДИВ

Откриване на документална изложба

„Помня. Катин 1940”

Изложбата е изготвена под патронажа на министъра на външните работи Радослав Шикорски. Тя е кратка история на събитията, довели до престъплението в Катин и разказва за обстоятелствата, довели до избиването на над 20 хиляди полски военнопленници, извършено по заповед на Сталин през пролетта на 1940 г. Представената изложба е свидетелство за потъпкването на човешките права и за огромното беззаконие, съзнателно допуснато от тоталитарния режим на Сталин спрямо хиляди невинни хора заради тяхната националност или обществена принадлежност.

Огласяването на истината за Катин, крита от комунистическите режими на Русия и Полша до 90-те години на миналия век и изопачавана до днес, е дълг на всеки почтен човек както към жертвите и техните семейства, така и – в името на справедливостта и изграждането на взаимно доверие – към останалия свят.

Българската езикова версия на изложба бе подготвена от Полския институт в София. Досега изложбата бе представена в Държавния културен институт при министъра на външните работи на България и в Народното събрание. Предстои да бъде показана и в Регионалния исторически музей в Плевен.

www.historymuseumplovdiv.com

Научна конференция на тема „Случаят Йосиф Бродски между литературата и политическото”

ПОКАНА

За участие в научна конференция на тема

„Случаят Йосиф Бродски между литературата и политическото”

Организатори:

Институт за литература при Българската академия на науките

Катедра Руска литература, СУ „Св. Климент Охридски”

Списание Факел

Уважаеми, колеги и приятели!

Тази година се навършват 70 години от рождението на руския поет и есеист, носител на нобелова награда за литература Йосиф Бродски. Значението на този автор както в литературен, така и в широк обществено-политически план е голямо. В неговата биография и творчество се пресичат и оттласкват както общочовешки, така и локални проблеми; критиката на ценностите и независимостта на изкуството се преплитат и се обособяват.

В тази връзка най-учтиво ви каним да вземете участие в събитието, което ще се проведе на 10 декември 2010 г., в новата заседателна зала на Св. Климент Охридски. Конференцията се изправя пред предизвикателството да представи и коментира различните прояви на фигурата Бродски, да се спре върху различните аспекти, влияния и контексти, с които Йосиф Бродски е свързан. Тя си поставя за цел да събере на едно място изследователи, преводачи, издатели и критици – познавачи и любители на творчеството на руския автор, като всеки един от тях сподели през ъгъла на своята професия и занимания своите мисли и наблюдения върху творчеството на руския автор.

Смятаме, че тази годишнина трябва да намери своя достоен отзвук в българското академично и културно пространство.

Заявка за участие с доклад или устно изказване (до 15 минути) в конференцията може да направите до 30 ноември 2010. Заявката включва: име, месторабота, тема и кратко резюме на доклада (до 150 думи).

Лице за контакти: д-р Галина Георгиева, литературен сътрудник, Институт за литература при БАН. Е-mail: georgieva777@yahoo.com; тел.: 0889-44-96-97.

София,

17. 09.2010

Чешки център в София

Програмата на Чешкия център в София за месец ноември може да се разгледа тук.

Покана за конференция във Велико Търново

Уважаеми колеги,

Катедрата по чуждоезиково обучение при Философския факултет на ВТУ “СВ. св. Кирил и Методий” организира национална научна конференция под надслов “Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма – теория, практика, перспективи”. Тя ще се проведе в гр. Велико Търново на 03. 12. 2010 г.

Организационният комитет Ви кани най-любезно да присъствате и да участвате с доклад в научната конференция, като материалите ще бъдат публикувани в научен сборник. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор е един.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

5000 Велико Търново

ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

ул. “Христо Ботев” 19

Катедра “Чуждоезиково обучение”

Корпус 5 – Кабинет 514

АДРЕСИ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ И ЗА СПРАВКИ:

vanians@abv.bg

varlinkova@abv.bg

vbeltscheva@yahoo.com

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.      Заявките за участие, заедно с кратка анотация на доклада, ще се приемат до 20.11.2010 г. на посочените e-mail адреси.


2.      Файлът на доклада на компакт диск и разпечатаният текст се представят на научния секретар в деня на конференцията.


3.      На етикета на диска да бъде обозначено името на файла и името на автора на доклада.


4.      Дискусията по докладите е до 15 мин.


5.      Регистрацията за сесията ще се извърши на 3 декември 2010 г. от 9.00 до 10.00 часа.


6.      Официалното откриване на конференцията е на 3 декември 2010 г. от 10.00 ч. в стая 400 на Корпус 5 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.


7.      Работни езици на конференцията: български и английски.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име, презиме, фамилия:

Научно звание и степен:

Месторабота:

Адрес за кореспонденция:

E-mail:

Телефон:

Заглавие на доклада:

Съавтори:

Изисквания за цитиране!