Изложбата, посветена на 130-годишнината на великите беларуски поети
Янка Купала и Якуб Колас,
ще бъде открита в Народната библиотека “Иван Вазов” на 22 май 2012 г. от 11:00 часа.