Archive for June, 2012

Работа с чешки език

Чешкият център в София обявява конкурс за динамичен, организиран и сериозен сътрудник с чешки и/ или английски език.

Изисквания към кандидата:

–          креативност, познания в областта на културата;

–          работа с компютър и кореспондентски умения;

–          добри комуникационни способности;

–          организация, контрол и проследяване на определа дейност;

–          умение за самостоятелно справяне в непридвидими ситуации;

–          предимство е владеенето на графични програми/ работа с графичен дизайн.

Моля, кандидатите да изпратят автобиография и мотивационно писмо на посочения по-долу имейл или на minkova@czech.cz в срок до 15 юли 2012 г.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ПЛОВДИВ ЧЕТЕ

Програмата на събитието.

Чешка литературна периодика

Новият брой 5 на списанието.