Archive for July, 2012

Покана от електронното списание Littera et Lingua

Уважаеми колеги,

От името на редакционната колегия на електронното списание Littera et Lingua на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Кл. Охридски” и специално от името на доц. д-р Петя Осенова (petya@bultreebank.org) и мое име (като отговарящи за броя) имам удоволствието да поканя Вас и членовете на Вашите катедри за участие със статии в есенния брой на списанието.

Приложено Ви изпращам:
официалната покана за участие, където ще намерите информация за темата на
броя и сроковете
изискванията към авторите за оформяне на текстовете.

Ще се радваме да бъдете наши автори!
Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да ни пишете!

Пожелаваме Ви слънчево и спокойно лято,

Петя Осенова и Андрей Бояджиев

София
Андрей Бояджиев
Катедра по кирилометодиевистика
Факултет по славянски филологии
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
бул. Цар Освободител 15
София 1504
Ел. поща: aboy@uni-sofia.bg, aboy@slav.uni-sofia.bg

Награди от конкурса за превод

Наградените студенти в конкурса за превод могат да получат своите награди в касата на Пловдивския университет (партерен етаж).
 

ПОЛСКИ

ЧЕШКИ

СРЪБСКИ

  ПОЕЗИЯ ПРОЗА ПОЕЗИЯ ПРОЗА ПОЕЗИЯ ПРОЗА
І   Красимир

Цанев

    Димитър

Василев

 
ІІ Мирослава Крумова Емилия

Терзиева

Катя

Панчева

Силвия Маркова

Диана

Рангелова

  Елица

Маринова

Кръстина

Димовска

ІІІ   Надежда Станулова

Мирослава Крумова

       
Честито на наградените!

Държавен изпит

Държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) за специалността “Славянска филология” ще се проведе на 16 юли 2012 г. в 10. аудитория.
Начало: 08:30 ч.

Програмата на Чешкия център в София за месец юли 2012

Програмата може да бъде разгледана тук.