Archive for May 21st, 2012

Тържествено честване на 24 май

Цикъл лекции, свързани със сръбския език (28 май – 01 юни 2012)

На Катедрата по славянска филология густуват преподаватели по сръбски език от университета в Крагуевац.

ПРОГРАМА

28.05.12 г. /понеделник/

 14:00 – 15:30ч. (може и до 16:00ч.) – Увод у српску антропонимију (Први део) – лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

16:30 – 17:30ч. – Манастир Хиландар – највећа српска светиња – лектор Ђорђе Радовановић (презентација)

 29.05.12 г. /вторник/

10:00 – 11:30ч. – Увод у српску антропонимију (Други део) – лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

12:00 – 13:00ч. – Крагујевац – некад и сад – лектор: Марко Радојковић, 12 с.з. (презентација)

30.05.12 г. /сряда/

15:00 – 16:30ч. – Историја српског књижевног језика – проблем периодизације и назива језика – лектор: доц. Вл. Поломац, 7 с.з.

16:30ч. (непосредствено след лекцията) – Разговор със студентите

Сръбска вечер (началният час ще се уточнява допълнително)

31.05.12 г. /четвъртък/

10:30 – 12:00ч. Промене у српском стандардном језику од Вука до данас, лектор: доц. Вл. Поломац, 12 с.з.

01.06.12 г. /петък/

10:30 – 12:00ч. (може и до 13:00ч.) – Увод у историјску синтаксу (теоријско-методолошки приступ), лектор: доц. Вл. Поломац, 11 с.з.