Archive for October, 2012

Лекции пред студенти бохемисти

Уважаеми колеги,

В рамките на Програма ЕРАЗЪМ ще ни гостуват д-р Андреа Худоускова и Марие Кестршанкова от Карловия университет, които ще изнесат следните лекции пред студентите бохемисти:

 •   29.10.2012 (понеделник) 9:00 – 10:15, 7. семинарна зала

Mgr. Andrea Hudousková Ph.D. Slovosled v češtině – přívlastky, příklonky, částice, aktuální členění

 •  31.10.2012 (сряда) 10:30 – 11:45, 7. семинарна зала

Mgr. Marie Kestřánková Slova plurália tantum v češtině, deklinace slov cizího původu a obtížná substantiva

Стипендии по програма CEEPUS

Уважаеми колеги, студенти и преподаватели на ПУ „П.Хилендарски”!

Сигурно сте вече запознати с програмата за академичен обмен ЕРАЗЪМ, която е финансирана от Европейския съюз. Оше от самото начало на програмата ЕРАЗЪМ Пловдивският университет се представя много добре наред с другите университети в страната.

Има и други възможности за академичен обмен на студенти и преподаватели и тя се нарича Програма ЦЕПУС (CEEPUS), която е разработена специално за нуждите на Централна  Европа и Балканите, тя се координира от Австрия посредством спогодби с просветните министерства на страните членки.

Подробна информация за възможностите за кандидатстване можете да откриете тук.

Славистична библиотека

Уважаеми колеги, славистичната библиотека в 7. семинарна зала ще бъде отворена всяка събота от 14:00 до 16:00 часа.
Имате възможност да ползвате библиотеката и в делнични дни след 18:00 часа след предварителна уговорка на имейл: slavistichna.biblioteka@yahoo.com

по ред

Дата Час Дежурен
1 20.10. 14:00 – 16:00 Евелина Грозданова
2 27.10 14:00 – 16:00 Елисавета Ненчева
3 03.11 14:00 – 16:00 ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ
4 10.11 14:00 – 16:00 Илиана Новак
5 17.11 14:00 – 16:00 Петя Клинкова
6 24.11 14:00 – 16:00 Евелина Грозданова
7 01.12. 14:00 – 16:00 Петя Клинкова
8 15.12 14:00 – 16:00 Илиана Новак
9 22.12 14:00 – 16:00 Елисавета Ненчева
10 05.01. 14:00 – 16:00 Евелина Грозданова
11 12.01 14:00 – 16:00 Елисавета Ненчева
12 19.01. 14:00 – 16:00 Илиана Новак

Записване в по-горен курс (краен срок)

До 26.Х.2012 (края на работния ден) да приключи записването в по-горен курс на студенти, които съгласно правилата имат право да преминат. Записването става с платена такса. След тази дата незаписаните студенти ще бъдат отстранявани, ако не подадат заявление за прекъсване в срок от една седмица (до 5.ХІ.2012, края на работния ден).

Декан: доц. д-р Живко Иванов

Полска документална изложба

По случай Годината на Корчак

Полският институт в София и Издателство „СОНМ”

Ви канят на

15 октомври 2012 г., понеделник, 18 ч.,  ул. „Веслец” 12 , вход свободен

           Откриване на документалната изложба, предоставена от Министерството на външните работи на Република Полша

„Януш Корчак. Крал на децата”

посветена на живота и делото на полския педагог

Представяне на българското изданиена книгата на Януш Корчак „Крал Матиуш Първи”

(превод  на Пламена Баженова, илюстрации – Веселин Праматаров)

Книгата ще представи проф. д-р Светлана Стойчева, преподавател по митология и история на литературата за деца в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”

                                                                               Откъси от книгата ще чете актрисата Маргарита Хлебарова       

Каним децата да дойдат с костюми – както смятат, че е изглеждал крал Матиуш (мантия, скиптър, корона). Най-интересните костюми ще бъдат наградени.

Крал Матиуш Първи  е книга за желаещите да започнат приключение с Матиуш, както и за тези, които след години отново посягат към детската си книжка (първото издание излиза през 1922). Книгата е преведена на почти тридесет езика, в т.ч и на български (1966,1978, 2012) и излиза със съдействието на Полския институт в София.

 Януш Корчак (в действ. Хенрик Голдшмит) – писател, лекар, обществен деец, възпитател и мислител, пионер в областта на защитата правата на детето. Ръководи  Сиропиталище за еврейски деца в продължение на 30 години (1912–1942). Работи за „Нашият дом”, сиропиталище за полски деца. Загива заедно със своите 192 възпитаници в газовите камери на нацисткия концлагер в Треблинка.

През 2012 г. се навършват 70 години от смъртта на Януш Корчак и неговите възпитаници и сто години на създаденото  от доктора Сиропиталище на ул. „Крохмална” във Варшава. В Полша 2012 г. е обявена за Година на Януш Корчак. (Повече информация на сайта http://2012korczak.pl/).

Студентска мобилност Еразъм 2012/2013 г.

Пълна информация и брой места: PDF  DOC

I. Студентска мобилност с цел обучение (СМ)

           Условия за участие:

           За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Филологическия факултет, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (Postgraduate или Doctoral).
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността.  Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение;
 • да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър,  който се изчислява въз основа на приложената Академична справка. В случаите, когато студентът е записан в по-горен курс с невзети изпити, при изчисляване на средния успех се отчита като Слаб 2 оценката за тези дисциплини;
 • за магистрите – първокурсници за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 •  владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

            – са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

     – имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

            Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

            Документи за кандидатстване:

 1. Молба за учебен престой по образец (от Отдел «Международно сътрудничество» или от сайта на Университета).
 2. Снимка (паспортен формат).
 3. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователно-квалификационната степен на обучение
 4. Академична справка за средния успех до момента на кандидатстване.

Документи се подават до 19 октомври 2012 г.  в Деканата на факултета.

Селекцията и класирането на студентите  ще се извършва от комисия, назначена от Декана, по бал, който се образува от :

1. Средния успех от обучението до момента на база академичната справка.

2. Оценката от изпита по чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които притежават международно признат сертификат по съответния работен език.

Дата за провеждане на интервюто: 22.10.2012 г., 15.00 часа, 325 кабинет и 316 кабинет, Ректорат.

Забележка:

За някои университети сроковете са много кратки, а след избора е необходимо време и за подготовка на документите за кандидатстване. В повечето университети кандидатстването е on-line и след крайния срок системата не регистрира.

Информационна среща за Филологическия факултет: 12.10.2012 г. (петък), 10.30 часа, 7 семинарна зала, Ректорат.

Забележителните следи на Йозеф Шнитер в Пловдив

Представяне на епизодите „Йозеф Вацлав Шнитер“ и „През Шипка до Варна“ в присъствието на авторите Давид Вавра и Радован Липус.

Филмите са част от цикъла “Забележителни следи в България”, заснет от екипа на Чешката телевизия.

Филмите ще бъдат със субтитри на български!

С любезното съдействие на Община Пловдив, отд.“Култура“ и Културен център – музей „Тракарт“ (http://trakart.org/bg/).

Място на провеждане: Културен център – музей „Тракарт“
Дата: 12.10.2012
Начало: 17,30 ч.
Организатор: Чешкият център