Archive for September, 2013

Разписание, редовно обучение – 2013-2014, І семестър

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013-2014
Първи семестър

30.IХ.2013 – 18.І.2014

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, сръбски и хърватски, чешки език)

Местоположение на аудитории, семинарни зали и учебни кабинети – тук.


Академичен календар 2013-2014 – тук.


Маршрути на градския транспорт в Пловдив – тук и тук.

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

ПОКАНА ЗА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция

посветена на

20 години специалност „Балканистика”,

Факултет по славянски филологии, СУ „Св.Кл.Охридски”

София, 30-31 май 2014

Дискусиите на международната конференция ще бъдат насочени към проблеми на балканското езикознание, на палеобалканските езици, на балканската етнология, етнолингвистика, фолклор и на сравнителното балканско литературознание, а също към отделните балкански литератури в контекста на европейските литератури от ХIХ в. до наши дни.

Работни езици:  български, английски, френски, руски, немски.

Няма такса за правоучастие, а разноските за пътуване, настаняване и дневни се поемат от участниците. Ще ви препоръчаме някои добри хотели.

Очакваме заявки за участие, придружени с анотация на темата в размер на 200-300 думи,  до 30 октомври 2013 г. на електронен адрес:

balkan_conference@abv.bg

Потвърждение за участие ще получите до 30 ноември 2013 г.

Докладите от конференцията ще се публикуват.

Организационен комитет: проф. дфн Петя Асенова, проф. дфн Румяна Л. Станчева, гл. ас. д-р Мая Александрова, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, ас. д-р Екатерина Търпоманова.

Конкурси за докторанти във Филологическия факултет

Пълният текст на обявата

Откриване на учебната година

Откриването на новата академична учебна година ще се проведе на 27 септември 2013 в аудитории и семинарни зали в
Нова сграда (бул. България 236) по следния график.

Зали за държавен изпит – 27.9.2013

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

27.09.2013 г., 9,00 часа

 

10. АУДИТОРИЯ – защити на дипломни работи по езикознание (за специалностите СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ и БАЛКАНИСТИКА)

9.АУДИТОРИЯзащити на дипломни работи по литературознание (за специалностите СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ и БАЛКАНИСТИКА)

Държавен изпит по славянски език

Държавният изпит по славянски език ще се проведе на 28 септември 2013 г. (събота) в 9. аудитория.
Начало на изпита: 08:30 ч.

ПО СЛЕДИТЕ НА ЗАБРАВЕНИЯ ГРАД

Общинският институт “Старинен Пловдив” и Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” представят резултатите от проведените студентски практики по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, лято – сезон 2013 г.
Дата: 27 септември 2013 г.
Място: Балабановата къща в Стария град
Начало: 10:00 ч.

 тук.

Театрална къща “Прага” представя …

Театрална къща “Прага”
ДРУГАТА СМЪРТ НА ЖАНА Д’АРК
от  Стефан Цанев

 

Vilma Cibulkova

Превод: Светлана Лазарова (субтитри на български език)

Режисьор: Светлана Лазарова
Сценография:
Якуб Винкларж
Музика:
Матей Вашичек
Костюми:
Йозефина Гараиова, Нина Клестилова
Художник:
Яна Ишова

Участват: Вилма Цибулкова, Ладислав Мърквичка, Станислав Лехки

14 септември, 19.30 часа, Драматичен театър, Камерна зала

Легендата за Жана Д’Арк е представена не като исторически епос, а като сатира на нашето време и човешките взаимоотношения. Уличната актриса Жанет е наета от инквизицията да изиграе на ешафода Жана Д’Арк, да бъде помилвана и така девата от Домреми да не се превърне в светица. Младата Жанет обаче отказва да предаде Жана Д’Арк и запазва достойнството на цяла една нация.

Vilma Cibulkova

“Другата смърт на Жана д’Арк” е една от най-поставяните пиеси на Стефан Цанев. Играе се в Париж, Монреал, Атина, Бордо, Санкт Петербург, Истанбул. В Пловдив на фестивала “Сцена на кръстопът” гостува спектакълът на Театрална къща Прага. Представлението е реализирано с помощта на Българския културен институт. Премиерата е на сцената на театъра на Хорни Почернице.

Чешкият превод на пиесата е подготвен преди седемнайсет години от Светлана Лазарова, но остава „в чекмедже“, в очакване на своите бъдещи зрители. Известната чешка актриса Вилма Цибулкова (носител на награда за най-добра женска роля от 32-я Московски международен фестива за филма “Като земен рай”)  не се поколебава да приеме главната роля, след като прочита текста на пиесата, а режисьорката признава, че предизвикателството да стъпи на театралната сцена е нейна стара мечта.

В постановката, заедно с Вилма Цибулкова, играха опитният актьор Ладислав Мърквичка (в ролята на Бога), с дългогодишен стаж в Театъра на забрадли (1977-1990) и Националния театър (от 1991), и киноактьорът Станислав Лехки (в ролята на Палача), който има заснети няколко игрални филма.