Уважаеми колеги,
Катедрата по славянска филология кани всички преподаватели на представянето на сборника, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова, което ще се проведе на 21 май 2012 от 17:00 часа в Заседателната зала на Ректората.