Актуалното разписание за Славянска филология, първи курс, можете да видите тук