Уважаеми колеги,
държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 04 юни 2014 г. (петък)
Начало на изпита: 08:30 часа
Зала: 8. аудитория
Молим студентите, да са заели местата си в 8:30 часа в аудиторията, за да бъдат изтеглени навреме вариантите за изпита.
Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.