Archive for July, 2011

Нови правила в правописа от септември

Институтът по български език на БАН, който е упълномощен от държавата да следи и контролира развитието на родната реч, въвежда нови правила от септември. 

От 1 септември т. г. влизат в сила нови правила за правописа в българския език, съобщава днес в. “Труд”. Промените, които се въвеждат от езиковедите от Института по български език на БАН, са различни – от опростяване на стари правила до въвеждане на още по-сложни. Институтът е упълномощен от държавата да следи и контролира развитието на родната реч. Промените са описани в увода на новото издание на правописния речник. Уводът ще бъде публикуван сега, а самият речник – през 2012 г. Предишното издание на академичния “Нов правописен речник на българския език” е от 2002 г. (Издателство “Хейзъл”). В него бяха въведени някои нови правила за изписване на нови думи, които и до ден днешен почти никой от авторите и редакторите, особено в медиите, не спазва. Например, как се пишат думи като диджей, есемес, пиар, дивиди… Ето как описват и обясняват пред “Труд” новите неща проф. Владко Мурдаров, ръководител на Секцията по съвременен български език, и Милен Томов от института: В официалната кореспонденция учтивото обръщение “вие” ще се пише само с главно “В”, когато се отнася и до едно лице, и до много. Ако се пише до началника на дадена институция, вече ще е “Пиша Ви, г-н Х”. И ако се пише до цяла група хора: “…Вие, уважаеми колеги…” Досега “вие” към много лица беше с малка буква.
– Въвежда се цяла нова глава за малките букви. Тук е другата голяма промяна при изписването на институциите в различни видове изречения.
Например Съюзът на филмовите дейци ще се пише, както и досега с главно “С” и останалите букви малки. Във всяко следващо изречение “Съюз” обаче също трябва да е с главно “С”.
Друг пример – Българска академия на науките, спомената веднъж в текста, в следващите изречения тя вече е Академията.
По този начин ще се изписват имената на министерства например, когато не са съществителни нарицателни. Например: Министерството на вътрешните работи съобщава… В следващото изречение се пише Министерство.
Ако обаче служител на МВР напише “Отидох до министерството”, то вече се възприема като място, сграда и “м” е малко. Това правило не е ново, а е старо, винаги е било такова, но го припомняме, защото има много грешки в тази посока.
Реално обаче старото-ново правило ще усложни писането и ще предизвика доста грешки, тъй като от години този тип думи се пишат с малки букви.
– Изрично се уточнява писането на големи и малки букви в абревиатури, които са имена на институции като БНБ и БНТ.
При пълното им изписване само първата дума в тях ще е с главна буква, а всички останали – с малки. Това важи и за всички подобни наименования. Причината – езиковедите се опитват да защитят речта от агресията на чуждата реч. В нея, а и не само, има правило – всичко с главни букви. В резултат у нас се появило и изписване на месеците с главни букви.
– Вече има правила за текстовете на снимки, таблици, графики и диаграми. Изискването е текстът да е горе, долу, в центъра и вляво. Но не и вдясно. Причината – наложена практика. Текстовете в тях ще изглеждат като малки заглавия – започват с главна буква, но без точка.
– Опростени са максимално правилата за запетайките. Не е променено по същество къде се поставят, но са изчистени обяснителните текстове, които сега са разбираеми само за специалистите.
– Препоръчва се писането само с малки букви на вече наложени съчетания като питагорова теорема, рентгенов апарат, брайлова азбука и т. н.
– Въвежда се нова норма за писането на думи като е-правителство, е-търговия, м-пазар (мобилен пазар) и т. н.

Източник: www.vesti.bg

Програмата на Чешкия център за месец август

Изобразително изкуство/ Изложби

„Ехото на Орфей” на Павел Пиекар в Нова Загора

12. 8. 2011 – 9. 9. 2011

През месец август линогравюрите на Павел Пиекар ще бъдат изложени в град Нова Загора.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Изкуството в комикса, комичността в изкуството

15. 6. 2011 – 16. 9. 2011
Rakovski 100, 1000 Sofia

Изложбата представя дванайсет автора/ авторски тандеми, занимаващи се с комикси или изобразително творчество. След 2000 г. комиксът е феномен за Чешката република – от етикирано нискокачествено четиво се превръща в пълноценна художествена категория, от която се съветват не само медиите, но и читателската общественост. Излизат нови списания, посветени изцяло на това изкуство, реализират се фестивали, раздават се награди.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Наука / Образование

Препоръчваме: Среща с проф. Ян Рихлик в Габрово

1. 8. 2011

Представяне на българското издание „История на Чехия” с автори проф. Ян Рихлик от Философския факултет на Карловия университет в Прага и доц. Владимир Пенчев от Института по етнология и фолклористика към БАН.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Музика

Ондржей Щверачек квартет на фестивала в Ниш (Сърбия)

14. 8. 2011

След концерта на джаз фестивала в Банско групата на Ондржей Щверачек ще вземе участие в Международния джаз фестивал „Нишвил 2011” в Ниш (Сърбия).

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Джаз фестивал Банско – Ондржей Щверачек квартет

10. 8. 2011

Международният джаз фестивал в Банско е най-големият летен музикален форум в България. Огромната популярност, която фестивалът спечели сред специалисти и почитатели по цял свят, го превърна в едно от най-значимите международни културни събития на Балканите. От основаването си през 1998г. Банско джаз фест се провежда винаги от 8 до 13 август.

Повече на: ČC Sofie

„Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”

Уважаеми колеги,

         По случай 50-годишния юбилей на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Катедрата по българска литература и теория на литературата – сектор „Методика на обучението по български език и литература”, организира национална конференция с международно участие на тема: „Образованието по български език и българска литература – прагове, сривове, алтернативи”.

         Конференцията ще се състои в рамките на Юбилейните Паисиеви четения – 3 и 4 ноември 2011 г.

          Каним Ви да участвате с научно съобщение, тематично-съдържателно обвързано с посочената глобална тема.  Препоръчителният обем е до 10 страници.

Планира се конференцията да работи по следните тематични направления:

 • Обучението по български език и българска литература в средното и висшето  училище – състояние и  възможности;
 • Учебниците и учебните програми по български език и литература – визия, съдържание, перспективи;
 • Личностно ориентиран образователно-възпитателен процес по български език и литература;
 • Измерването и оценяването при обучението по български език и литература;
 • Социологически, социално-психологически и културно-антропологическите аспекти  на обучението по български език и българска литература;
 • Културологичният подход в обучението по български език и българска литература;
 • Образователният процес по български език и литература в информационното общество.          

Заявка за участие следва да се направи до 01.09.2011г., като за целта се изпрати резюме и ключови думи (на български и английски език), представящо основните съдържателни моменти в научния текст на адрес: metodika2011@abv.bg

           Важно условие за приемане на заявките е резюметата задължително да бъдат адекватни на тематичния обхват на конференцията.

           Такса правоучастие: 40 (четиридесет) лева.

Допълнителна информация за участието в конференцията

 • Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците или на съответната  институция, която го изпраща.
 • Проектира се в рамките на всяка секция ще се открои изявата на водещи учители, като те са предизвестени, че могат да се включат в работата на конференцията с конструктивни предложения, представени в писмен вид.
 • По време на работата на конференцията ще бъде организирана презентация на учебно-методически издания, свързани с обучението по български език и литература. С тази цел авторите на нови книги да съобщят по-рано за желанието си да участват в презентацията.
 • Материалите на конференцията ще бъдат отпечатани в Научни трудове на Пловдивския университет или в специализирано издание.
Заявка за участие в конференцията

Учебно заведение, организация (пълно название)

Статус (преподавател, докторант)

Факултет

Тема на доклада

Кръг на научните интереси

Адрес за контакти

Телефон

E-mail (задължително)

Окончателният вариант на доклада трябва да бъде представен до 15.12.2011г. на електронния адрес на конференцията:metodika2011@abv.bg

Стандартът за оформяне на текстовете ще бъде раздаден на конференцията.

     От организационния комитет

Работа за владеещи чешки език

Здравейте,  изпращам обявите, с които търсим кандидати за Кока Кола Хеленик.

 http://accelerate.bg/Navigation/HotJobs/Job.aspx?jobid=101&ctgid=2

http://accelerate.bg/Navigation/HotJobs/Job.aspx?jobid=100&ctgid=2

Моля да ги разпространите, сред чешкиговорящи, които биха имали интерес. Предварително Ви благодаря за съдействието.

 С пожелания за успешен ден,

Eva Bencheva

Administrative Assistant

 AIMS Human Capital

111 Bulgaria blvd., building A, floor 6
Sofia, Bulgaria
tel.: (+359 2) 439 6100
fax: (+359 2) 439 6102
e-mail: eva_bencheva@aims.bg

website: http://www.aims-bulgaria.com

Представяне на брой 3/2011 г. на списание „Европа 2001”

Уважаеми госпожи и господа,

каним Ви представянето на брой 3/2011 г. на списание „Европа 2001”, посветен на Полша. Броят се издава със съдействието на Посолството на Република Полша в България и Полския институт в София. Той излиза във връзка с председателството на Полша в Съвета на ЕС. В представянето на списанието участие ще вземат посланикът на Република Полша в България – г-н Лешек Хенсел и г-жа Венета Генчева, директор на двумесечното издание за култура и социална политика „Европа 2001”.

Представянето на броя ще се проведе в Полския институт в София (ул. Веслец 12) на 20 юли 2011 г. от 18 ч. След края на събитието Ви каним на чаша вино.

Ще ни бъде приятно да бъдете с нас на това събитие.

С уважение

Anna Pachla

Director Polish Institute in Sofia

Tel.  +359 2 9810907; Fax. +359 2 9815744

e-mail: sofia.ip.sekretariat@msz.gov.pl

www.polinst-bg.org; www.prezydencjaue.gov.pl

Програмата на Чешкия център в София

Изобразително изкуство/ Изложби

Изкуството в комикса, комичността в изкуството

15. 6. 2011 – 16. 9. 2011
Rakovski 100, 1000 Sofia

Изложбата представя дванайсет автора/ авторски тандеми, занимаващи се с комикси или изобразително творчество. След 2000 г. комиксът е феномен за Чешката република – от етикирано нискокачествено четиво се превръща в пълноценна художествена категория, от която се съветват не само медиите, но и читателската общественост. Излизат нови списания, посветени изцяло на това изкуство, реализират се фестивали, раздават се награди.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Филм

Европейски кинопреглед 2011

11. 7. 2011
Palác kultury, Sofie

От 8 до 16 юли Арт сцената пред НДК ще предложи на българските зрители съчетание от популярни европейски филми. Проектът е по инициатива на Посолството на Република Полша, със съдействието на посолства и културни институти на страни-членки на Европейския съюз. За кинопрегледа Чешкият културен център в София е подготвил пълнометражния анимационен филм на Иржи Барта „На тавана или кой днес има рожден ден ”.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

Гостува проф. Иржи Кубичек

6. 7. 2011 – 11. 7. 2011

Известният чешки драматург, сценарист и режисьор Иржи Кубичек ще бъде член на селекционната комисия за избор на филми за програмата на Световния фестивал за анимационен филм – Варна 2011.

Повече на: ČC Sofie

Нагоре

 

Редактор: Чешки център
Контакт: София 1000, ул. “Раковски” 100