Archive for February, 2013

Представяне на сборника “Българската бохемистика днес”

549211_4903376857103_355541311_nСборникът представя материалите от проведената в края на 2011 г. в София конференция на същата тема.
Той представя търсенията на съвременните български бохемисти и на учените, занимаващи се и с бохемистична проблематика, в областта на езикознанието, литературознанието, историята, етнологията, фолклористиката, изкуствознанието. Разгледаните и анализирани в сборника научни въпроси представляват интерес не само за специалистите, но и за по-широка публика.
 Място на провеждане: Лилавия салон на Чешкия център
Дата: 06.03.2013 (сряда)
Час: 18:00

Съобщение за курсовете по беларуски и словенски език

Занятията по словенски език ще се провеждат всеки втори петък от 15:00 ч. в 3. аудитория.
Занятията по беларуски език ще започнат на 7 март от 13:30 ч. в 3. езиков кабинет.

ЛИНГВИСТИКАТА: ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

Уважаеми колеги,

Катедрата по български език към Филологическия факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски” организира научна конференция с международно участие по повод 80-годишнината на проф. Славчо Петков на тема:

ЛИНГВИСТИКАТА: ИСТОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПЕРСПЕКТИВИ

Научният форум ще се проведе на 9 – 10 май 2013 г. в УЦ “Бачиново”

(Работни езици на конференцията – български, другите славянски езици и английски)

 Регистрационният формуляр може да се изтегли тук:

Краен срок за изпращане на регистрационен формуляр и резюме (до 200 думи)           – 20 март 2013

Съобщение за одобрение на база резюме                                                                    – до 1 април 2013

Плащане по банков път                                                                                   – до 10 април 2013

Изпращане на пълния текст на доклада                                                                       – до 15 юли 2013

 

Резюмето се изпраща в отделен файл и съпътства регистрационния формуляр!

От организационния комитет:

Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски

Гл. ас. д-р Биляна Тодорова

Гл. ас. д-р Гергана Падарева-Илиева

Гл. ас. д-р София Мицова

Гл. ас. д-р Радослав Цонев

 

Курс по словенски език

Уважаеми студенти,

имаме удоволствието да Ви поканим да изучавате като факултативна дисциплина СЛОВЕНСКИ ЕЗИК при доц. д-р Елена Томова.

Желаещите могат да се запишат при  г-жа Светлана Попчева в каб. 369.

Курсът е безплатен!

Катедрата по славянска филология

Практикум по хърватски език за профил Сръбски и хърватски език

Студентите от специалност Славянска филология, профил Сръбски и хърватски език, ще имат занятия по хърватски език при  асистент Ана Висунг.
Занятията ще се провеждат както следва:
четвъртък  10:30 -11:45 ч. в 31. семинарна зала  за II курс;
четвъртък  12:00 – 13:15 ч. – III курс;
четвъртък  18:00 – 19:15 ч. 52. семинарна зала за IV и V курс.

От Катедрата по славянска филология

Разписание – 2012-2013, ІІ семестър

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2012-2013
Втори семестър

18.ІІ.2013 – 02.VI.2013

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

При установяване на неточности в разписанието пишете на адрес ff@uni-plovdiv.bg

Славянска филология – (полски, чешки, сръбски и хърватски език)

Вечер в библиотеката

Vážení a milí studenti,
Přijďte na setkání v knihovně!

Pozvánku najdete v příloze.

Těšíme se na vás!

   S pozdravem,

   Margarita Rumenova

Уважаеми студенти, заповядайте на организираното от Чешкия център в София мероприятие “Вечер в библиотеката” на 1 март 2013 г. от 17:00 ч.

Маргарита Руменова

Летни школи в Полша и Словакия

Kонкурси за стипендии за летни езикови курсове за български студенти в ПОЛША и СЛОВАКИЯ през 2013 г.
Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. “Княз Дондуков” № 2А, до 26 февруари 2013 г. включително.

Стипендии за обучение в Чехия и Словакия към МОМН

КОНКУРСИ но МОМН за стипендии за частичен срок на обучение на български студенти в СЛОВАКИЯ и ЧЕХИЯ през академичната 2013-2014 г.
Краен срок за подаване на документи от кандидатите към МОМН: 18 февруари 2013 г.

Предложения за студентски практики по програма “Еразъм” в Чехия, Хърватия и Полша

Натрупайте професионален опит и обогатете своето CV със стаж в чужбина по програма Еразъм!

Информация за стажове по програма Еразъм в различните държави може да намерите на следните линкове. Ето и нашите предложения за стаж по програма Еразъм, моля не забравяйте, че Вашият стаж трябва да е минимум от 3 месеца и максимум до 12 месеца.

rabotni_pozicii

ЧЕХИЯ

ХЪРВАТИЯ

ПОЛША