Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология гостува гл.ас. д-р Мирослав Коуба от Университета в Пардубице, Чехия, който ще изнесе цикъл лекции, свързани с историята на чешката и българската литература.

Понеделник – 21.05.2012 г., 16:30 ч. (7. семинарна зала)

Obrozeneckáliteratura dnes. Český a bulharský pohled

Вторник  – 22.05.2012 г., 09:00 ч. (11. семинарна зала)

Epilogy národního obrození v
bulharském a českém komparativním diskurzu