Archive for April, 2013

Гостуващи лектори бохемисти от Пардубице и Виена

Уважаеми колеги,

на 8., 9. и 10.05.2013 г. ще ни гостуват редица изтъкнати чешки преподаватели от Университета в Пардубице (Чехия) и от Виенския университет (Австрия). Лекциите и семинарите ще се проведат, както следва:

Лекция:

08.05.2013, сряда, 09:00 – 10:15, 29. сем. зала (ул. „Костаки Пеев“)

Ass.-Prof. Dr. Gertraude Zand, PhDr. Lucie Antošíková (Виенски университет)

ČESKÁ NEOFICIÁLNÍ LITERATURA PO ROCE 1945

 Лекция:

09.05.2013, четвъртък, 10:30 – 12:00, 13. сем.зала (Ректорат, 1. етаж)

Doc. Tomáš Jiránek, Ph.D. (Университет в Пардубице)

ÚČAST ČECHŮ A SLOVÁKŮ V PRVNÍ SVETOVÉ VÁLCE A VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Семинари:             

09.05.2013, четвъртък, 12:00 – 13:15, 41. сем. зала, (ул. „Костаки Пеев“)

PhDr. Lucie Antošíková

ZPŘÍTOMNOVÁNÍ DOMOVA V DÍLE ČESKÝCH EXILOVÝCH AUTORŮ

09.05.2013, четвъртък, 13:30 – 14:45, 41. сем. зала, (ул. „Костаки Пеев“)

Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand

POETIKA ČESKÉHO UNDERGROUNDU

 Лекция:

10.05.2013, петък, 12:00 – 13:15, 9. сем.зала (Ректорат, 3. етаж)

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. (Университет в Пардубице)

TEORETICKÁ REFLEXE FEMINITY OD STŘEDOVĚKU DO 20. STOLETÍ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П А И С И Й    Х И Л Е Н Д А Р С К И”
 
График за провеждане на държавните изпити за специалност СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ през календарната 2013 г.
 

СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ

ЧЕШКИ ЕЗИК, ПОЛСКИ ЕЗИК, СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ: 16.07.2013 г. (вторник)

28.09.2013 г. (събота)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ДАТИ: 11.07.2013 г. (четвъртък) – писмен изпит

12.07.2013г. (петък) –  защита на дипломна работа

26.09.2013г. (четвъртък) – писмен изпит

27.09.2013г. (петък) –защита на дипломна работа

Откриване на изложбата „Бруно Шулц в покрайнините на времето”

23 април – Световен ден на книгата и авторските права

Полският институт в София и Народната библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив

съвместно с Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“

Ви канят на

23 април 2013 г., сряда, 17:00 ч.

във фоайето на Народната библиотека „Иван Вазов“ ,

(ул. „Авксентий Велешки“ № 17)

на откриването на документалната изложба

„БРУНО ШУЛЦ В ПОКРАЙНИНИТЕ НА ВРЕМЕТО”,

посветена на живота и творчеството на писателя и художника Бруно Шулц

Творчеството му ще представи ас. Илиана Новак –

преподавател по полски език и литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Изложбата, включваща 27 табла, разказва за живота и творчеството на Бруно Шулц, представя откъси от най-известните му творби – „Канелените магазини” и „Санаториум „Клепсидра”, цитати от кореспонденцията му с най-изтъкнатите личности в полската култура, в т.ч. Витолд Гомбрович, Ст.И.Виткевич-Виткаци, снимки от родния му Дрохобич и репродукции на рисунките му.

Бруно Шулц (1892-1942) – полски писател, художник, автор на рисунки, график, роден в семейството на полонизирани евреи. Целият му живот преминава в Дрохобич, малко градче (тогава полско, днес украинско), недалеч от Лвов. Загива трагично на 19 ноември 1942 г.

Запазеното литературно наследство на Бруно Шулц е много оригинално, а ценители на неговата проза са били Бохумил Храбал, Данило Киш, Милан Кундера, Джон Ъпдайк, Филип Рот, Дж. М. Кутси.

Отделна форма на изказ са рисунките на Шулц. С помощта на рядко използвана графична техника cliché verre той подготвя серия гравюри. Разработва цикъл рисунки, илюстриращи първото издание на “Фердидурке” на Витолд Гомбрович и към своите разкази от сборника Санаториум „Клепсидра”.

В писмо до Виткаци Шулц формулира един от главните си художествени принципи: нежелание да превръща в реалност онова, което е предмет на произведението на изкуството. Той казва: „Смятам, че рационализирането на виждането на нещата, съдържащо се в произведението на изкуството, е равнозначно на демаскирането на актьорите, край на играта, обедняване на проблематиката на творбата“.

Изложбата продължава до 3 май 2013 г.

„Забележителни следи” в България, 3. и 4. епизод

sumnestopyУважаеми колеги,

Катедрата по славянска филология в сътрудничество с Чешкия културен център в София представят вторите две серии от поредицата „Забележителни следи” на Чешката телевизия „Йозеф Вацлав Шнитер“ и „През Шипка до Варна“..

„Забележителни следи” е нещо като продължение на вече затворения цикъл на Чешката телевизия „Забележителни градове”. След 66 епизода набелязващи модерната архитектура на градове и градчета в Чехия, Моравия и Силезия, вниманието на авторския тандем Липус – Вавра се насочва към несправедливо пренебрегнатите и забравени чешки архитекти по света.

Чешкият строителен, технически и архитектурен ум е оставил незаличими отпечатъци по всички континенти. Добре е да си припомним, че днес Чешката република не е представена пред света само със Семтекса, Первитина или корупционните афери, но в сферата на изкуството това са класическата музика, анимационните филми или имената на писатели като Хашек, Хавел, Храбал, Кундера и др., както и обектите на чешки архитекти.

Вторите две серии ще бъдат представени на 23 април (вторник) 2013 г. от 18:00 часа в 7. семинарна зала (последен етаж, РЕКТОРАТ). Общо времетраене на двете серии е 60 минути.

ФИЛМИТЕ СА СЪС СУБТИТРИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК!

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти,

Катедрата по славянска филология обявява конкурс за превод на художествен текст. Предложени са текстове (един прозаичен текст и две стихотворения) на чешки, сръбски и полски език. Студентите имат право сами да изберат дали ще превеждат поезия, или проза, или и двете. Регламентът на конкурса допуска следните варианти:

1) превод на проза (предложения прозаичен текст от съответния език);

2) превод на поезия (предложените стихотворения от съответния език);

3) превод на поезия и проза (съобразно регламента за превод на поезия и превод на проза по-горе).

Преводите трябва да бъдат изпратенинай-късно до 10 май 2013 г.на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съответния език или литература от катедрата.

Чешки език: прозапоезия
Полски език: проза/ поезия
Сръбски език: проза/ поезия
ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!