Archive for April, 2012

Конкурс за студентски превод

Уважаеми студенти,
Катедрата по славянска филология обявява конкурс за превод на художествен текст от чешки, полски и сръбски език.Преводите трябва да бъдат изпратени най-късно до 15 май на адрес: slavfil@uni-plovdiv.bg и предадени в разпечатан на хартия вариант на преподавателите по съответния език или литература от Катедрата.

Чешки език: проза

Чешки език: поезия

Сръбски език: проза , поезия

Полски език: проза , поезия

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

Чешка литературна периодика, брой 4

Брой 4. на списанието

Представяне на европейския проект CESAR, част от мрежата META-NET

Уважаеми дами и господа,

       Бих искала да Ви поканя на официалното представяне на европейския проект CESAR, част от мрежата META-NET, което ще се състои на 2 май 2012 г. от 9:00 часа в хотел „Шератон“.
       META-NET е мрежа за върхови постижения, посветена на изграждането на технологичните основи на многоезиковото европейско информационно общество, включваща 57 изследователски центъра в 33 държави и финансирана от Европейската комисия. Като част от META-NET проектът CESAR ще направи достъпни множество езикови ресурси и програми за тяхната обработка за български, унгарски, полски, хърватски, сръбски и словашки.
       Организираното на 2 май представяне е част от поредица представяния на META-NET в различни европейски държави. Сред официалните гости ще са представители на Европейската комисия, на консорциума META-NET, на българското правителство, както и представители на ръководството на БАН и университетите, бизнеса и информационните технологии, медиите и водещи български научни центрове. Представянето ще се съпътства с кратки съобщения за приложението на езиковите ресурси в други проекти и инициативи и дискусия за значението на езиковите технолог
 ии в различни области на нашия живот.

Повече за събитието: http://dcl.bas.bg/bg/cesar_news_bg.html
Програма: http://dcl.bas.bg/cesar_roadshow_program_bg.html
Моля, ако желаете да присъствате на събитието, регистрирайте се на адрес:
http://dcl.bas.bg/registration_bg.php (без такса за участие).

С уважение:
проф. д-р Светла Коева,
директор на Института за български език
и ръководител на CESAR за България

Лице за контакти: гл. ас. д-р Цветана Димитрова
Телефони за контакти: 02/9792971, 0889418599
Имейл: cvetana@dcl.bas.bg

Стипендиантската програмата на Университета на Паулиста – Сао Пауло, Бразилия

Уважаеми студенти,

Искаме да съобщим на всички заинтересовани кандидати от този университет, че има една чудесна възможност за участие в Стипендиантската програмата на Университета на Паулиста – Сао Пауло, Бразилия – UNIP – www.unip.br UNIP частен университет с нестопанска цел, който е заинтересован да приеме студенти от цял свят. Тази програма е предназначена за студенти със следните характеристики:

– Средно ниво владеене на английски език;
– 3-та година или 5-ти семестър студенти и висшисти.

Курсът е фокусиран върху икономическия контекст, възможностите за бизнес, търговско право в Бразилия, идентифициране на логистични структури в Бразилия и начина за получаване на бразилска виза. В програмата се застъпва също така бразилско португалски език и бизнес етикет за чужденци. Програмата включва занятия и посещения във фирми. Предлагаме 3-седмична интензивна програма, която се провежда през месеците Август и Януари. Тази стипендиантска програма е предназначена да се проведе по време на ваканциите и освен това има 70% отстъпка от нормалната цена.

Как да участвате:

– Всички заинтересовани кандидати трябва да се свържат с Емилия Кулинска (kulinska.ibs@gmail.com) не по-късно от 06 / 05 / 2012г. , за да получат формуляр за кандидатстване, както и подробна информация относно курса.

С най-добри пожелания,

Проф. д-р Рикардо Пители де Брито
Докторска степен по Администрация
Генерален директор на IBS-SP
Следдипломен координатор на UNIP

Цикъл лекции на доц. д-р Ирена Богочова от Остравския университет

Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология гостува доц. д-р Ирена Богочова от Остравския университет, която ще изнесе цикъл лекции, свързани с историята на чешкия език и с чешката диалектология.

Понеделник – 23.04.2012 г., 13:30 ч. (11. семинарна зала)

 

SITUACE SPISOVNÉ ČESTINY V KONTEXTU SOUČASNÉ ČESKE ANTINORMY (diskuse o spisovné čestině v teoretické rovině a výsledky výzkumu vnímání
spisovn
é čestiny českou laickou veřejností)

 

Сряда  – 25.04.2012 г., 16:30 ч. (7. семинарна зала)

 

HISTORICKE PŘÍČINY ČESKÉ JAZYKOVÉ ROZRŮZNĚNOSTI (stručný
historick
ý vývoj češtiny s upozorněním na rozdíly v dialektech)

SOUČASNÉ ČESKÉ TERITORIÁLNÍ DIALEKTY (přehled specifických rysů)

 

КОНЦЕРТ НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ДЕТСКИИ ЧЕШКИ ХОР „KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR”

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТА НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ДЕТСКИИ ЧЕШКИ ХОР

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR

В БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

 

21.4., 18.00 ч., Първо студио на БНР

(билетите за концерта са с цена 5 лв. и могат да бъдат закупени в Рекламно-информационния център на БНР от понеделник до петък – 11.00 – 17.00 ч.)

По покана на Детски хор „Щурче” при 144 СОУ „Народни будители” в София ще гостува Пражкия филхармоничен детски хор, който през тази година празнува своя 80 годишен юбилей.

Познат под оригиналното си наименование Kühnův dětský sbor, хорът се нарежда между най-известните художествени колективи, познати не само в Европа, но и в Япония, САЩ, Канада, Мексико, Сингапур и Малайзия. За осемдесетте години от съществуването си успява да възпита хиляди талантливи деца и да ги научи на любов към музиката и изкуството. От неговите редици са излезли известни днес диригенти, режисьори, композитори, певци и музиканти. Потвърждение за изключителната репутация на хора е получената награда от European Grand Prix през 1998 година, както и направените повече от 50 диска от чешката и световна музика.

Освен самостоятелни концерти Пражкият филхармоничен детски хор работи съвместно с най-известните оркестри, с Народния театър, Държавната опера в Прага и с чуждестранни оперни сцени. Между най-големите му успехи от последните години се нареждат гостуванията в прословутия Карнеги Хол в Ню Йорк, на престижния фестивал Bregenzer Festspiele 2003 при представянето на „Хитрата лисичка” на Леош Яначек и сътрудничеството със световноизвестния диригент Владимир Федосеев в Московската консерватория през 2004 година. През 2005 г. хорът концертира на единадесет сцени в Мексико, през 2007 г. изнася концерти в Германия, Испания, Япония и Корея. През 2008 г. Пражкият филхармоничен детски хор печели първа награда на конкурса European Broadcast Union във Вупертал, през есента на същата година взима отново първа награда в испанския град Толоса. Въз основа на тези успехи хорът участва на Фестивала на лауреатите във Vaison-la-Romaine във Франция. Забележителна е и победата на един от най-големите хорови конкурси в Арецо (Италия) през септември 2010 година.( http://www.kuhnata.cz/)

Концертът се организира със съдействието на Чешкия център в София (http://sofia.czechcentres.cz/)

 

Държавни изпити 2012

 Държавни изпити през календарната 2012

  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П А И С И Й Х И Л Е Н Д А Р С К И”

Филологически факултет


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

Специалности: Българска филология (редовно и задочно обучение), Славянска филология.

ДАТИ:

09.07.2012 г. (понеделник) – писмен изпит

10.07.2012 г. (вторник) – устен изпит или защита на дипломна работа

27.09.2012 г. (четвъртък) – писмен изпит

28.09.2012 г. (петък) – устен изпит или защита на дипломна работа

СЛАВЯНСКИ ЕЗИЦИ И ЛИТЕРАТУРИ

Специалност: Славянска филология.

ЧЕШКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)

ПОЛСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)

СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

ДАТИ:

16.07.2012 г. (понеделник)

24.09.2012 г. (понеделник)

Сертифициран изпит по чешки език

Уважаеми колеги,
Чешкият културен център в София има възможност да организира изпит за получаване на сертификат за владеене на чешки езикщ, като изпитът ще се проведе от лицензиран преподавател от Карловия университет в Прага. Изпитът ще се проведе в почивни дни (събота, неделя) в началото на месец юни и цената му е 260 лева. За информация относно формата на изпита, примерните тестове за различните нива и образеца на сертификата можете да посетите следния сайт: http://ujop.cuni.cz/cce/index_cs.php#charakteristika
Записването за изпита е със срок до края на на месец април  (30.4.2012), като е необходимо да се посочи име и фамилия, телефон за връзка, e-mail, нивото, за което кандидатът се явява, и да се заплати първоначална вноска от таксата в размер на 100 лева.
За да се проведе изпитът, е необходимо да има записани минимум 10 кандидати.
За записване и за заплащане на таксата, молим да се обръщате на долупосочените телефон и e-mail.

С уважение: Силвия Дерибеева

Production Manager

Czech centre Sofia

ul. Rakovski 100

1000 Sofia

T: +359 2 81 55 432

F: +359 2 81 55 440

E: deribeeva@czech.cz

http://www.czechcentres.cz/sofia,

www.export.cz

 

Чешка литературна периодика – март, 2012

Мартенският брой на списанието.

Междунородна конференция във Велико Търново

ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА „ОБЩА ЛИНГВИСТИКА И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА”

ПОКАНА

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

АТКУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БАЛКАНИСТИКАТА И СЛАВИСТИКАТА

9–10 ноември 2012 г.

Велико Търново