Archive for September, 2014

Среща с най-известния македонски поет и преводач академик Богомил Гюзел

Уважаеми колеги,
bogomil_giuzelна 2.10. /четвъртък/ от 12:00 часа в Заседателна зала ще се проведе среща разговор с най-известния съвременен македонски поет и преводач Богомил Гюзел. На срещата ще присъства и съпругата му – писателката Лиляна Дирян.

Богомил Гюзел, поет, белетрист, драматург, пътеписец, есеист, критик и преводач, е роден през 1939 г. в Чачак, Сърбия. Висше образование завършва през 1963 г. в катедрата за английски език и литература на Философския факултет при Скопския университет. Бил е на постдипломен престой в Университета в Единбург, като стипендиант на Британския съвет (1964-65 г.). Работил е в Телевизия Скопие, като драматург на Драматичния театър в Скопие, като програмен директор на Стружките вечери на поезията, като библиограф в Националната и университетска библиотека и др. Бил е секретар на Македонския ПЕН-център, секретар на Дружеството на писателите за международните отношения и пръв председател на Независимите писатели на Македония, на чието двумесечно списание за литература и култура „Наше писмо” е главен и отговорен редактор. Академик, редовен член на Македонската академия на науките и изкуствата. Лауреат е на няколко авторитетни македонски и международни награди за поезия. Негови книги са преведени на много езици в света. Автор е на двайсетина книги с поезия и на седем с проза. Гюзел е и известен преводач на англоезична литература – превел е Т. С. Елиът, Емили Дикинсън, Дилън Томас, Шеймъс Хийни, Антология „Съвременна американска поезия”, пиеси от Шекспир, Бекет и Харолд Пинтър, както и „Алиса в страната на чудесата” на Луис Карол, „Книга за джунглата” на Киплинг и др.

Учебно разписание за първия семестър на 2014/15 г.

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2014-2015
Първи семестър

29.IХ.2014 – 17.І.2015

Седмично разписание на аудиторната заетост за специалностите от редовно обучение

СЛЕДЕТЕ ЗА КОРЕКЦИИ!

Славянска филология – (полски, сръбски, хърватски, чешки език)

Държавен изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски език)

Държавният изпит по славянски език ще се проведе на 29 септември 2014 г. (понеделник) в 12. семинарна зала. Молим студентите да заемат местата си в залата най-късно до  8:30 часа, за да бъдат изтеглени изпитните варианти.
Пожелаваме успех на всички!