От 1 януари 2015 г. настоящият сайт не се обновява, а актуалната информация за Катедрата по славянска филология може да се следи на новия сайт.