Държавният изпит по славянски език ще се проведе на 29 септември 2014 г. (понеделник) в 12. семинарна зала. Молим студентите да заемат местата си в залата най-късно до  8:30 часа, за да бъдат изтеглени изпитните варианти.
Пожелаваме успех на всички!