Archive for January, 2014

Покана за славистична конференция

Уважаеми колеги,

 Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийския университет „Св. Климент Охридски” имат удоволствието да Ви поканят за участие в

Дванадесетите международни славистични четения (9 – 10 май 2014 г.).

Четенията са на тема:

Движение и пространствов славянските езици, литератури и култури

Докладите могат да бъдат ориентирани към следните секции:

–         Пространства, идентичности, (е)миграции

–         Статика и динамика, отворени и затворени пространства

–         Картография на езиковото/литературното/културното пространство

–         Съзнанието за движение и пространство в устната и писмената словесност

–         Движението и пространството във връзка със славянските езици

Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.
Такса правоучастие – 50 лв. (25 €). Не включва пътни разходи и настаняване.

Очакваме да изпратите темите на докладите, придружени от кратка анотация (до 10 реда),  до 1 февруари 2014 г. на e-mail:  slav2014@abv.bg

Заявка за участие

Потвърждение ще получите до 15 февруари 2014 г.

Дванадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Катедра по   славянско езикознание                                                Катедра по  славянски литератури

 

Курс по беларуски език и литература

Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим да изучавате беларуски език и литература, да се запознаете с още един славянски език, с една от най-древните славянски култури. Желаещите могат да се запишат при  г-жа Светлана Попчева в каб. 369 в Ректората или на e-mail: roza_s@abv.bg. Курсът е безплатен.

Заповядайте на чешка вечер!

CV

ЧЕСТИТА НОВАТА 2014 ГОДИНА!