Archive for April, 2014

Програмата на Петата национална среща на бохемистите

 

Programa-Filologia-A5-1Programa-Filologia-A5-2Programa-Filologia-A5-3Programa-Filologia-A5-4

Гостува доц. д-р Хана Бочкова

Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология ще гостува доц. д-р Хана Бочкова от Философския факултет на Масариковия университет в Бърно, Чехия, която ще изнесе следните лекции:

24 април 2014 г., 12. семинарна зала, Ректорат

13:30 – 14:45

České cestopisy doby  renesančního humanismu

25 април 2014 г., зала “Компас”, Ректорат

12:15 – 13:30

Nábožensky vzdělávací tvorba doby baroka

Христос воскресе!

Нека никога да не забравяме, че Господ ни е създал човеци и винаги да носим човещината в себе си!
 2525

Славянско кино

Уважаеми колеги,
програмата на кинофорума “Славянско кино” можете да изтеглите тук.

Гостуват преподаватели от Университета в Баня Лука

Уважаеми колеги,

преподавателите от Университета в Баня Лука ще изнесат пред студентите от специалностите “Славянска филология – сръбски и хърватски език” и “Балканистика” следните лекции:

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

09:00 – 09:45 ч.

Доц. д-р Саша Шмуля

Менталитет и перцепција Босне у књижевном дјелу Иве Андрића

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

09:45 – 10:30 ч.

Проф. д-р Биляна Панич-Бабич

Кратак преглед развоја књижевног језика код Срба

 Вторник, 15 април 2014 г., 35. сем. зала, ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

10:30 – 11:15 ч.

Проф. д-р Славица Василевич-Илич

Хиландарска повеља Стефана Првовјенчаног као скица за владарско житије

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

11:15 – 12:00 ч.

Доц. д-р Мирјана Арежина

Ренесансно позориште Држићевог доба

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

13:30 – 14:15 ч.

Доц. д-р Саша Шмуля

Романи Дервиш и смрт и Тврђава Меше Селимовића

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

14:25 – 15:10 ч.

Проф. д-р Биляна Панич-Бабич

Вук Караџић-реформатор српског језика и писма

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

15:20 – 16:05 ч.

Проф. д-р Славица Василевич-Илич

Средњовјековна умјетност- носилац националних идеолошких порука

Вторник, 15 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

16:15 – 17:00 ч.

Доц. д-р Мирјана Арежина

Драме Марина Држића

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

09:00 – 09:45 ч.

Доц. д-р Саша Шмуля

Интертекстуалност збирке поезије Тражим помиловање Десанке Максимовић

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

09:55 – 10:40 ч.

Доц. д-р Мирјана Арежина

Барокне пародије

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

10:50 – 11:35 ч.

Проф. д-р Биляна Панич-Бабич

Српски језик и писмо данас

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

11:45 – 12:30 ч.

Проф. д-р Славица Василевич-Илич

Помени Бугара и Бугарске у средњовјековним српским текстовима

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

13:30 – 14:15 ч.

Доц. д-р Мирјана Арежина

Заборављени пјесник Вуко Пећанац

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

14:25 – 15:10 ч.

Доц. д-р Саша Шмуля

Православна духовност и поетска фантастика у дјелу Горана Петровића

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

15:20 – 16:05 ч.

Проф. д-р Биляна Панич- Бабич

Графички систем савременог српског језика

Сряда, 16 април 2014 г., ул. „Костаки Пеев“ 21, IV етаж

16:15 – 17:00 ч.

Проф. д-р Славица Василевич-Илич

Григорије Цамблак-Житије Стефана Дечанског

 

 

 

Заповядайте на сръбска вечер

sv

Стипендии за обучение в сферата на изкуството

Иинформация относно възможност за кандидатстване на студенти/завършили студенти/млади хора, желаещи да се развиват в сферата на изкуството. Повече информация за споделяне може да откриете на посочените по-долу линкове:

Управление на културното наследство

Artists’ Development program

Последно сбогом на доц. Янко Бъчваров

С К Р Ъ Б Н А   В Е С Т
На 4.04.2014 г. академичната общност се раздели с
ДОЦ. ЯНКО БЪЧВАРОВ (род. 13.12.1942)

JB

В историческия фундамент на всяка университетска дисциплина са вградени имена, без които трудно бихме си представили академичното битие на нацията.  Това са имена, които често пъти се предхождат от поредица научни степени и звания. Има обаче и други, за които името казва всичко. Доц. Янко Бъчваров – корифеят на българската бохемистика, бе Учителят на десетки поколения филолози бохемисти в Софийския университет, в Пловдивския университет, в Бургаския свободен университет. Той даваше не само знания, но формираше личности: изпълваше със своя озарен дух университеските аудитории, но – което е още по-важно – отваряше посоки отвъд рамката на конкретния учебен предмет, за да изгради у младите хора отговорно отношение към учебния процес, интерес към непознатото и чуждото, да вдъхнови тяхната творческа мисъл, да им внуши вяра в моралните ценности.

Доц. Янко Бъчваров започна да преподава в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1978 г., когато беше открита специалността Славянска филология с профил чешки език. С неговото име се свързва както създаването, така и утвърждаването на една от приоритетните филологически области в нашия университет. В продължение на повече от двадесет години доц. Бъчваров беше и за студентите, и за своите колеги от Пловдивския университет авторитетен специалист с широки филологически познания, въплъщение на духовен  аристократизъм и достоен пример за академична етика.

Ректорското, факултетското и катедреното ръководство, всички преподаватели филолози, бившите и настоящите студенти бохемисти изразяват своята дълбока скръб от непрежалимата загуба.

Поклон пред светлата му памет!

Погребението ще се състои на 7.04. т.г. (понеделник) от 13:00 ч. на Централните гробища – София.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Филологически факултет

Катедра по славянска филология

Заповядайте на великденска изложба!

Pisani yaica

 

Гостуват преподаватели от Остравския университет

Уважаеми колеги,

на Катедрата по славянска филология ще гостуват преподавателките от Острава – доц. д-р Ива Малкова (зам.-ректор на Остравския университет) и доц. д-р Ирена Богочова (преподавател в Катедрата по славистика), които ще изнесат лекции по следния график:

вторник, 8 април 2014 г., 9. семинарна зала

10:30 – 11:45 ч.

Доц. д-р Ива Малкова

Zlatá reneta Františka Hrubína a česká próza v 60. letech XX. století

 

вторник, 8 април 2014 г., 7. семинарна зала

12:00 – 13:15 ч.

Доц. д-р Ирена Богочова

Stratifikace českého jazyka – variety strukturní a nestrukturní

 

Сряда, 9 април 2014 г., 35. семинарна зала

12:00 – 13:15 ч.

Доц. д-р Ива Малкова

Tendence a události v české poezii XXI. Století

 

Сряда, 9 април 2014 г.,35. семинарна зала

13:30 – 14:45

Доц. д-р Ирена Богочова

Výsledky výzkumu postoje Čechů ke spisovnému jazyku