Archive for July, 2013

Държавен изпит по практически славянски език

Уважаеми колеги,

държавният изпит по славянски език (чешки, полски, сръбски и хърватски) ще се проведе на 16 юли 2013 г. (вторник)

Начало на изпита: 08:30 часа

Зала: 8. аудитория

Молим студентите, да са заели местата си в 8:30 часа в аудиторията, за да бъдат изтеглени навреме вариантите за изпита.

Условия за провеждане и критерии за оценка на държавния изпит по практически чужд език.

Резултати от ФД Увод в социолингвистиката II

Резултати от 01.07.2013 г.:

фак. № 0903011060 – добър – 4,00

фак. № 0903101017 – отличен 6,00

фак. № 0903833015 – мн. добър 5,00

фак. № 0903101010 – мн. добър 5,00

фак. № 0903833014 – мн. добър 5,00

фак. № 0903011052 – добър 4,00

 

СЛАВИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

Кръгла маса с международно участие на тема:

 

СЛАВИСТИКАТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА

 

Уважаеми колеги,

Имаме честта и удоволствието да Ви поканим да участвате в кръглата маса, организирана от Катедрата по славянска филология в рамките на традиционните Паисиеви четения, които ще се проведат на 10, 11 и 12 октомври 2013 г. Организаторите на кръглата маса се надяват да проявите интерес към следната проблематика и да се включите в работата на форума.

Кръглата маса ще се придържа към следните тематични области:

  • Методика на преподаването на славянски език като чужд в славянски и неславянски контекст;
  • Методика на преподаването на славянски литератури в славянски и неславянски контекст;
  • Езикова политика и политика в образованието с оглед славянските езици в славянски и неславянски контекст;
  • Съвременната ситуация на славистиката като университетска специалност в България и по света.

Очакваме да заявите темите на докладите cи, придружени от кратко резюме на български език или друг славянски език (в рамките на 5 реда), до 10 септември 2013 год. на адрес: е-mail: slavistika2013@abv.bg

Работни са всички славянски езици.

 Текст на поканата

Заявка за участие

.                                                                     от Катедрата по славянска филология

Резултати от ФД Увод в социолингвистиката

Резултатите от изпита по Увод в социолингвистиката могат да бъдат изтеглени тук.

Оценките са на студентите от специалностите СФ, АФ, БЕНЕ, БЕАЕ, БЕТЕ, БЕИ и БФ, които са предали своите курсови проекти до 24 юни 2013 г.