studenti-40342От 8 декември 2014 г. започва кандидатстването за зимния семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 13 януари 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 4 февруари 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите тук – http://eurostipendii.mon.bg/ Информация от сайта на Пловдивски универитет “Паисий Хилендарски” с включен формуляр за службена бележка.