Дати за семестриалния изпит по чешки: за 2, 3, 4, 5 курс – 06.06/07.06 (писмен и устен), а за 1 ккурс – 11.06.