Archive for May 18th, 2012

Хоризонти и предели на южнославянските езици

Уважаеми колеги,
Катедрата по славянска филология кани всички преподаватели на представянето на сборника, посветен на 65-годишнината на доц. д-р Славка Величкова, което ще се проведе на 21 май 2012 от 17:00 часа в Заседателната зала на Ректората.

Изложба в библиотека “Иван Вазов”

Изложбата, посветена на 130-годишнината на великите беларуски поети
Янка Купала и Якуб Колас,
ще бъде открита в Народната библиотека “Иван Вазов” на 22 май 2012 г. от 11:00 часа.