Archive for May, 2010

Актуални проблеми на съвременния български правопис

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  “ПАИСИЙ  ХИЛЕНДАРСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА  ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК


П О К А Н А


Уважаеми колеги,


Имаме удоволствието да ви поканим за участие в традиционните Паисиеви четения, които ще се проведат на 26 и 27 ноември 2010 год..

Докладите ви могат да са с обща филологическа тематика и заявки за тях ще очакваме до 10 септември 2010 год.

Изпращаме ви на хартиен носител и в електронен вид изискванията за техническото оформяне на текстовете, както и заявката за участие в Паисиевите четения.

Напомняме ви, че в рамките на тези Паисиеви четения ще се проведе и научна конференция на тема: “Актуални проблеми на съвременния български правопис” и крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите за нея е удължен до 30 май 2010 год.

В случай че сте закъснели, може да изпратите текста си на адрес: е-mail: belcheva@uni-plovdiv.bg


Приложените технически изисквания и заявката са валидни и за двете участия.

След изтичане на крайния срок (10.09.2010 г.) за заявяване на докладите ще ви изпратим програма, за да съобразите датите за резервация.

Таксата за правоучастие и в Паисиевите четения, и в научната конференцията е 40 лева. За желаещите да участват и в двете таксата е една, а за пенсионираните колеги такса не се изисква). Разходите по пребиваването (пътни, дневни, нощувки) са за сметка на участниците.

Очакваме заявките за Паисиевите четения (до 10.09.2010 г.) и пълния текст на докладите ви за конференцията (до 30 май 2010 г.)  на адрес:


4004 Пловдив

ул. “Цар Асен” № 24

ПУ “Паисий Хилендарски”

Филологически факултет

Катедра по български език

тел.(032) 261 250

е-mail: belcheva@uni-plovdiv.bg или tpetkova@uni-plovdiv.bg

Илиана Белчева или Татяна Петкова

Заявка за участие и стандарт за оформяне на текстовете.

Премиера на книгата на Явор Милушев

ПОКАНА

На 19 май (сряда) 2010 г. от 17 часа в Балабановата къща ще бъде представена книгата на Явор Милушев

Чешки профили в общественото развитие на следосвобожденска България.

Книгата представя проф. Андрей Пантев

Среща с Ева Кантуркова – 11.00 часа, Заседателна зала на ПУ, 19 май 2010

На 19 май (сряда) в Пловдив ще гостува изтъкнатата чешка писателка Ева Кантуркова. Пълния текст на поканата можете да видите тук.

Премиера на “Мисия Лондон” на чешки и на новия брой на “Чехопис” 17 май 2010 г., София

Изложба New face of Prague

Чешкият културен център Ви кани на изложбата New face of Prague в галерията на Чешкия център в София. Експозицията ще бъде изложена до 11 май 2010 г.

Днес Прага е на пето място по посещаемост в Европа и дванадесети най-обичан град в света. На 10-тото Биенале на архитектурата във Венеция, с основна тема “Градът и отношението на архитектурата и обществото”, в рамките на едно от изследванията, на Прага беше отредена втората позиция като град с най-голям потенциал в растежа в рамките на Европа. За широката общественост в чужбина, Прага е известна най-вече като исторически град със запазен архитектоничен облик, който благодарение и на социалистическия експеримент не е бил засегнат толкова от строителна интервенция. Тези, които идват тук заради културата, се завръщат доволни, че освен старо изкуство са посетили и опознали много от модерната архитектура, но все пак не са научили достатъчно за съвременното творчество. С изключение на две-три сгради, дори и върху картичките, няма да откриете пример за неотдавна реализирани обекти, с които Прага да се гордее. Правим реклама на своето минало и на непрегрешимите символи, но в отношението си към новото време сме по-скоро небрежни. Чрез подбора си от представителни сгради, изложбата “New Face of Prague” е субективен екскурзовод в архитектоничното развитие на Прага от следноемврийския период. Разбира се, нашата селекция представя най-забележителните реализирани обекти, които са станали стабилен елемент от историческото развитие на този европейски културен център, но същевременно показва сгради, не толкова известни на широката общественост или тепърва очакващи своята медийна слава. Първоначално подборът трябваше да съдържа само тридесет проекта, но в процеса на структуриране установихме, че имаме възможност да покажем повече, което не би навредило на качеството на изложбата, а напротив – ще покаже съвременната архитектура на Прага в по-голям диапазон. Отделът свързан с визията ни помогна да запознаем посетителите с няколко интересни проекта, с които скоро нашата столица ще бъде конфронтирана, а може би ще предизвика дебати, свързани с проблема или търсене на решения. Изложбата не е само рекапитулация на свършеното досега, целта й е да предизвика импулс за по-голям интерес към архитектурата.